Asylbråk mellan Sverige och Tyskland

2016-03-11 15:14 Affärsvärlden TT

Tyskland vägrar att återta flyktingar som skickas tillbaka till landet enligt Dublinförordningen. Migrationsminister Morgan Johansson (S) oroas för att flyktingströmmen till Sverige kan öka kraftigt och hotar dra Tyskland inför EU:s domstol.

Den 24 februari informerade Tyskland om landets nya hållning och i måndags informerade Migrationsverket regeringen.

– Det är en helt ny tolkning av Dublinförordningen som Tyskland har infört. Så har det inte fungerat tidigare och det stämmer inte överens med Dublinförordningen som vi ser det, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef vid Migrationsverket, till TT.

Enligt förordningen ska en asylansökan prövas i det land där den sökande först registrerades. Men i Tyskland är asylprocessen uppdelad i två steg, först en registrering och sedan en formell asylansökan. Det andra steget kan dock dröja flera månader, ibland uppemot ett år. Tyskland kommer nu vägra att återta asylsökande som inte nått det andra steget.

Migrationsverket bedömer att det just nu finns runt 300|000 personer i Tyskland som har registrerats med fingeravtryck i den EU-gemensamma databasen Eurodac, men ännu inte har fått lämna in en formell asylansökan.

För Sveriges del var det den 1 mars 667 asylsökande som man bedömer att Tyskland inte kommer att återta.

– Vi har dagliga kontakter med vår tyska motsvarighet. De beklagar och säger att det är ett politiskt beslut från inrikesministeriet. Då kommer inte vi längre och därför har jag skrivit till regeringen för att rapportera, så får de ta de kontakter som de tycker är lämpliga, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets skrivelse till justitiedepartementet har satt hjulen i rullning.

– Vi har redan kontaktat den tyska regeringen om det här, på tjänstemannanivå, och vi är inte ensamma. Det här berör i praktiken de flesta andra EU-länder. Står de (Tyskland) fast vid det här så kan det mycket väl sluta i EU-domstolen, säger Morgan Johansson till TT.

Men Tysklands justitieminister Heiko Maas slår ifrån sig kritiken.

– Det kan jag inte kommentera, ingen har talat med mig om det. Den tyska regeringen är av den meningen att Dublin-reglerna ska gälla i alla länder och jag är säker på att det är samma linje som även den svenska regeringen har, säger Maas på väg ut från dagens ministermöte i Bryssel.

Morgan Johansson ifrågasätter det tyska tvåstegssystemet och anser att redan den första registreringen ska vara avgörande för i vilket land asylansökan ska behandlas. Det tyska systemet möjliggör annars för att ett mycket stort antal asylsökande skulle kunna försöka ta sig till Sverige.

– Det här gör ju också att det är ännu viktigare att vi har våra id-kontroller och våra gränskontroller. Vi har flera hundratusen i Tyskland som skulle kunna vara aktuella att röra sig norrut, säger Morgan Johansson i Bryssel.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom