Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Atrium Ljungberg under förväntan

2018-07-10 08:41

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 312 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var 316 miljoner, enligt SME Direkt.

Hyresintäkterna uppgick till 597 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 601 miljoner.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 717 miljoner kronor i det gångna kvartalet (SME-prognos 221 miljoner kronor). Nettoresultatet till 1.116 miljoner kronor, i det sistnämnda fallet var 461 miljoner kronor förväntat.

Bolaget prognostiserar fortsatt att resultatet före värdeförändringar och skatt för helåret 2018 blir 1.200 miljoner kronor.

I prognoserna tas inte eventuella framtida fastighetsaffärer i beaktande.

Under 2017 var detta resultat 1.180 miljoner kronor. För helåret 2018 låg SME-prognosen på 1.253 miljoner kronor inför halvårsrapporten.

Bolagets nettouthyrning, nytecknade kontrakterade årshyror med avdrag för uppsägningar, uppgick till 40 miljoner kronor för det första halvåret (-12), efter +10 miljoner kronor i det första kvartalet (-34). Av det första halvårets nettouthyrning avsåg 12 miljoner kronor projektfastigheter (36). Tidsförskjutningen mellan nettouthyrningen och dess resultateffekt bedöms till mellan tre och tolv månader.

Bolaget anger att hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade 4,4 procent jämfört med fjolårets första halvår. Vakansgraden var 5 procent vid halvårsskiftet.

Ett långsiktigt substansvärde (epra/nav) om 182:13 kronor per aktie anges, mot 172:59 kronor vid årsskiftet. Aktuellt substansvärde ökade under det första halvåret till 171:17 kronor per aktie, från årsskiftets 162:57 kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom