Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Attendos vd guidar för lägre marginaler

2018-11-09 08:28
Attendo. Foto: All over press

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ökade intäkter och stigande resultat, men en lägre rörelsemarginal för det tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

"Resultatet påverkades negativt av kostnader relaterade till det stora antalet öppningar av nya omsorgsboenden. I takt med ökad marknadsaktivitet ökar även tiden att fylla nya boenden. Resultatbortfallet från avslutade verksamheter inom entreprenadverksamheten var större än resultatet från nya entreprenadenheter", skriver vd Martin Tivéus i delårsrapporten.

Den höga öppningstakten kommer att fortsätta även under det fjärde kvartalet, varnar vd:n.

"[Öppningstakten] gör det utmanade att på kort sikt kunna lyfta marginalen till företagets långsiktiga mål på 9 procent."

Martin Tivéus motiverar den höga etableringstakten med att det är "en förutsättning för långsiktigt god vinsttillväxt och framtida värdeskapande". Det underliggande behovet av ny kapacitet uppges vara stort och bolagets mål är att befästa den ledande marknadspositionen kommande år, skriver han.

Attendo öppnade under kvartalet tolv boenden inom kontraktsmodellen Egen regi och påbörjade byggnationen av 13 nya boenden i Finland och Sverige.

Vid tredje kvartalets utgång hade Attendo 2.519 platser under uppförande, en liten uppgång jämfört med det andra kvartalet. Attendos organiska tillväxt uppgick till 4 procent i kvartalet och väntas över tid öka, enligt bolaget.

Attendo redovisar ett ebita-resultat på 297 miljoner kronor för det tredje kvartalet (277). Nettoomsättningen uppgick till 2.802 miljoner kronor (2.220). Ebita-marginalen blev 10,6 procent (12,5). Nettoresultatet blev 171 miljoner kronor (179), motsvarande en vinstmarginal på 6,1 procent (8,1).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom