Avanza når upp till förväntningarna

2017-04-20 08:48 Direkt Affärsvärlden
Foto: IBL

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 121 miljoner kronor för det första kvartalet 2017.

Väntat var 120 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

De totala intäkterna uppgick till 247 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 247 miljoner inför rapporten.

Avanza upprepar bedömningen om att kostnaderna under 2017 kommer att öka med 15 till 20 procent, för att sedan återgå till en kostnadsökningstakt på 8-10 procent.

Det framkommer i rapporten för det första kvartalet.

"Givet en fortsatt stark tillväxt i kunder och sparkapital bedöms möjligheterna som goda att sänka kostnaden per sparkrona till under 20 punkter inom några år", heter det vidare.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom