Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Avvakta med snabbväxaren

2019-02-13 18:05
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix / TT

ANALYS Internetbaserade skohandlaren lär få svårt att finansiera sin snabba tillväxt utan nytt kapital. Dessutom är värderingen i högsta laget.

VÄNTA Mot bakgrund av rörelsekapitalbehovet, stamaktiens notering och bolagets ambitiösa planer ligger det en nyemission i korten. Ökad skuldfinansiering är också ett alternativ, men det bedömer Affärsvärlden som otillräckligt givet att checkräkningskrediten redan är hårt utnyttjad.

I prognoserna väljer Affärsvärlden dock den enkla vägen: att det inte blir någon nyemission. Villkoren i en sådan blir för svåra att gissa. Tillväxttakten dras därmed ner till runt 15 procent, vilket är en nivå som bolaget klarar av att finansiera internt. Med det följer även en högre bruttomarginal, eftersom bolaget inte jagar tillväxt med prisvapnet i samma utsträckning. Det i sin tur drar upp rörelsemarginalen till cirka 5 procent.

Det kanske ändå är en större nyemission som ligger mest i farans riktning. Osäkerheten kring bolagets vägval blir hursomhelst en faktor som talar för en avvaktande hållning.

En annan är värderingen. I Affärsvärldens scenario handlas aktien till ett p/e-tal runt 43 för 2019, efter att preferensaktierna har fått sin utdelning. Samtidigt saknas det inte snabbväxande e-handlare med lägre värdering på börsen. Därför går det bra att vänta med Footway.

Det här är en sammanfattning av aktierådet: Kapitalkrävande tillväxt

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom