Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ax:son Johnson om Billings ersättning

2011-05-27 07:41

Nordstjernan har mörkat fasta och rörliga ersättningar i sin redovisning. Nu lägger ordfröande Viveca Ax:son Johnson korten på bordet.

Tomas Billing, Nordstjernans vd har under fem år deklarerat en inkomst av tjänst på 105,5 miljoner kronor.

Det gör att han är en av de bäst betalada i svenskt näringsliv. Men att lönen varit så hög har mörkats och i går avslöjade Dagens Industri topparvodena.

Nu bryter ordfröande i bolaget Viveca Ax:son Johnson tystanden i en intervju med Dagens Industri.

Hon berättar bland annat att lönerna och ersättningarna till styrelsen, vd och ledande befattningar uppgick till 5,2 miljoner kronor förra året.

Enligt Tomas Billing har deras incitamentssystem utarbetats för över tio år sedan och det utvärderas regelbundet. Hans fasta lön uppgick till 5,2 miljoner kronor förra året.

Förra året var ett bra år och de reserverade 10 miljoner kronor i moderbolaget för framtida lön till Tomas Billing.

Systemet består av två komponenter: fast och rörlig lön som skattas i Sverige. Den rörliga delen är kopplad till värdestegring som kommer aktieägarna tillgodo. Den delen utfaller först efter att vissa villkor har uppfyllts avseende Nordstjernans långsiktiga värdestegring.

Yvonne Edenholm

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom