Axfood prickar prognoserna

2016-02-05 06:41 Affärsvärlden SIX
Foto: ngvar Karmhed / Svd / TT

Dagligvaruföretaget rapporterar en vinst i linje med vad analytikerna hade väntat sig.

Axfood redovisar ett resultat efter finansiella poster på 441 miljoner kronor (370) för det fjärde kvartalet 2015.

Genomsnittsförväntningarna bland låg på 442 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Resultatutfallet blev därmed i stort sett i linje med vad som väntades.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 10.791 miljoner (9.978) motsvarande en total omsättningstillväxt på +8,1 procent (+4,5). Här låg förväntningarna på 10.638 miljoner och en tillväxt på +6,6 procent.

Axfoods egenägda detaljhandel ökade omsättningen med 7,6 procent under kvartalet (+3,3).

Omsättningstillväxten för jämförbara butiker uppgick till 5,5 procent (+2,4). Väntat var en ökning om +4,3 procent.

Rörelseresultatet blev 448 miljoner (372), motsvarande en rörelsemarginal på 4,2 procent (3,7). Väntat var här 446 miljoner respektive 4,2 procent.

Nettoresultatet blev 341 miljoner (277), eller 1,63 kronor per aktie efter utspädning (1,32). Väntat var 344 miljoner respektive 1,64 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie för 2015 (4,25). Konsensus trodde på en utdelning om 5,21 kronor i genomsnitt.

Därtill föreslås att man lämnar en extrautdelning på 4,00 kronor per aktie. Den totala utdelningen per aktie föreslås alltså till 9,00 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS