Bakslag för Astra Zeneca

2016-02-29 14:33 Affärsvärlden SIX
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Astra Zenecas kliniska fas IIb-studie med läkemedelskandidaten tremelimumab nådde ej det primära målet gällande överlevnad vid malignt mesoteliom.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien utvärderades tremelimumab som monoterapi i dosen 10 milligram per kilo som andra eller tredje linjens behandling.

Astra Zeneca uppger i pressmeddelandet att de är besvikna över studieresultatet men att de fortsatt tror på substansens kliniska aktivitet då det ges i kombination med andra läkemedel.

Tremelimumab har bland annat utvärderats i kombination med durvalumab mot icke-småcellig lungcancer.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom