Baksmälla på råvarumarknaden

2011-03-10 11:15 Affärsvärlden Redaktionen

Efter att råoljan noterat måttliga uppgångar under torsdagens morgonhandel föll priset tillbaka vid lunchtid. Basmetallerna fortsatte lägre, främst kopparpriset, efter att ha backat kraftigt under onsdagen. Fokus på Libyen kvarstår, och Muammar Gaddafis styrkor avfyrade på onsdagen artillerield mot oljefaciliteter längs kustlinjen samtidigt som hårda strider pågår mellan rebeller och Gaddafi-trogna trupper.

"Situationen i Libyen har förvärrats, och uppgifter om skador på oljeinfrastruktur har framkommit. Skulle upproret gradvis utnötas, skulle Libyens tillgång till oljemarkanden sannolikt äventyras en tid framöver, och öka svårigheterna för konsumerande regeringar", skriver Barclays i ett marknadsbrev.

WTI-oljan var vid klockan 11.25 ned 0:30 dollar till 104:08 dollar per fat. Brent-oljan sjönk samtidigt med 0:84 dollar till 115:07 dollar. Libyens dagliga produktion ligger enligt uppgifter för närvarande bara på 500.000 fat, knappt en tredjedel av den normala produktionsnivån. "Ändå ser Opec fortfarande inget behov av att hålla ett extramöte. Det är upp till länderna själva att välja om de vill öka produktionen. Endast Saudiarabien har tillräcklig med lediga produktionsmöjligheter i vilket fall. Där har också protester annonserats för i morgon. Därför borde nervositeten på oljemarknaden fortsätta vara hög och priserna borde stiga igen", skriver Commerzbank i ett kundbrev.

Statistik från det amerikanska energidepartementet, DOE, visade på onsdagseftermiddagen att råoljelagren i USA steg med 2,5 miljoner fat under förra veckan, vilket översteg analytikernas förväntningar om en ökning på 1,0 miljoner.

Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, fortsatte upp på nya rekordnivåer efter en uppgång med 1,69 miljoner fat. Den största avvikelsen från prognosen visade förändringen i bensinlagren, som minskade 5,5 miljoner fat, att jämföra med förväntningarna om -1,5 miljoner. Lagren av destillat sjönk med 4,0 miljoner fat. Här låg prognosen på en nedgång med 0,5 miljoner.

Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna ökade 1,1 procentenheter till 82,0 procent. Analytikerna räknade med att kapacitetsutnyttjandet skulle ha varit oförändrat.

Importen av oljeprodukter steg totalt med 0,21 miljoner fat per dag. DNB Nor konstaterade i en kommentar att lagren av råolja och de största produkterna föll med kraftiga 6,6 miljoner fat och därmed är ned 21 miljoner fat de senaste fyra veckorna.

"Det innebär ett underskott om 750.000 fat per dag under den senaste fyraveckorsperioden och bara det är så klart positivt för oljepriset. På den negativa sidan är dock att för att skapa de stora produktnedgångarna, måste raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande vara lågt och därmed fortsätter produktionen vid raffinaderierna att vara under 14 miljoner fat per dag.

Konsekvensen är så klart låga importbehov av råolja", skriver DNB Nor.

I samband med att Kina publicerade handelsbalansen under morgonen kom ävenstatistik över importen av råvaror, där bland annat importen av råolja minskade till 19,95 miljoner ton från tidigare 21,80 miljoner. Men importen var ändå 8 procent högre än under samma period förra året.

Basmetallmarknaden på London Metal Exchange visade nedgångar på bred front, där bland annat koppar föll 102 dollar per ton till 9.173 dollar. Importen av koppar till Kina rapporterades under morgonen ha fallit med 35 procent i februari till 235.470 ton, den lägsta nivån sedan januari 2009. Nedgången hänvisades till att det rikliga utbudet har tyngt lokala priser, vilket gjort utländska köp ofördelaktiga.

"Det finns en hel del koppar på marknaden, från lokal produktion och från tidigare import, samtidigt som det höga priset avskräcker köpare. Februariimporten är vanligtvis låg på grund av det långa kinesiska nyårsfirandet. Men det är en mindre förklarande faktor; ihållande låga inhemska priser är huvudorsaken", sade Ying Haoliang, analytiker vid Orient Securities Futures till Bloomberg News.

Bland övriga backade aluminium 9 dollar till 2.570 dollar per ton, medan zinkpriset backade 31 dollar till 2.242.

Under onsdagen föll basmetallerna kraftigt. Medan zink backade nära 5 procent klarade sig aluminium undan relativt oskadd.

Handelsbanken skriver i ett marknadsbrev att aluminium fortfarande stöds av förra årets produktionsneddragningar i Kina i kombination med stigande energipriser. Samtidigt har mer än 30.000 ton zink har levererats in på London Metal Exchange de senaste dagarna vilket påverkar stämningsläget. På ädelmetallmarknaden noterades små förändringar under den tidiga handeln på torsdagen.

Spotpriset på guld var ned nästan 6 dollar till dryga 1.425 dollar per uns. Silver sjönk samtidigt med 0:40 dollar till drygt 35:72.

"Det finns kortsiktiga handlare och investerare som vill ta hem vinster efter rallyt. Men förlusterna kommer att bli begränsade eftersom det finns ett enormt intresse för guld och ädelmetaller", sade Chae Un Soo vid KEB Futures till Bloomberg News.

Skuldkrisen har åter satts på agendan för ädelmetallerna under veckan efter att Fitch sänkt utsikterna för Spaniens kreditbetyg, måndag, och Moody's nedgraderat kreditbetyget på torsdagsmorgonen. Moody's sänkte även Greklands kreditbetyg i måndags.

"Skuldkrisen i euroområdets periferier är rör sig därmed mer och mer in i fokus bland marknadsaktörer igen. Men en räntehöjning av ECB i april är i princip säker trots att skuldkrisen har tänds på nytt. Stigande räntor kommer att leda till högre marginalkostnader för innehav av guld och därmed göra guld mindre attraktivt för investerare. Denna motverkande effekt borde hindra guldpriserna att stiga", skriver Commerzbank.

Noteringar cirka klockan 11.25

Råolja (pris/fat):

WTI, första termin                        -0:30 USD   104:08 

Brent, första termin                      -0:87 USD   115:07 

Basmetaller (pris/ton, tremånadersterminer)

Koppar                                     -102 USD    9.173 

Zink                                        -31 USD    2.242 

Aluminium                                    -9 USD    2.570 

Nickel                                     -350 USD   25.800 

Bly                                         -80 USD    2.400 

Tenn                                        +75 USD   29.600 

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld                                      -5:85 USD 1.425:13 

Silver                                    -0:40 USD  35:7225 

Jordbruksråvaror (pris/pund)

Bomull, majtermin                       +0:0020 USD   2:0461 

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom