Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Balcos vinst stiger

2019-05-21 08:12
Foto: Balco

Balkongbolaget rapporterar en ökad omsättning och vinst för det första kvartalet 2019.

Balco redovisar ett resultat efter skatt på 19,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (15,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:87).

Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (9,1).

Nettoomsättningen uppgick till 270 miljoner kronor (243), en ökning på 11,3 procent. Organiskt sjönk omsättningen med 7 procent.

"Den lägre orderingång som vi hade i mitten av förra året har påverkat kvartalets omsättning och den organiska tillväxten negativt. De senaste kvartalens goda orderingång innebär att den organiska tillväxten kommer tillbaka och förväntas bli 10 procent för helåret", skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Orderingången i det första kvartalet blev 362 miljoner, upp med 33,4 procent, och orderstocken ökade med 101 miljoner till drygt 1,5 miljarder kronor vid kvartalets slut. 90 procent av orderstocken är inom renoveringssegmentet.

"Balco möter ett fortsatt starkt marknadsbehov, vilket märks i en tillväxt av offerter och förfrågningar samt en rekordstor orderstock. Den plattform för tillväxt som vi har byggt fungerar och bidrar till en genomgående stark inledning på året", skriver Kenneth Lundahl.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom