Balder toppar förväntningarna

2016-02-18 13:12 Affärsvärlden SIX

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett förvaltningsresultat på 482 miljoner kronor (378) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var knappt 7 procent bättre än förväntningarna som låg vid 452 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials.

Förvaltningsresultatet motsvarar 2,64 kronor per stamaktie (2,02), väntat var 2,47 kronor. Hyresintäkterna var 680 miljoner (677), väntat var 674 miljoner.

Driftsöverskottet var 508 miljoner (486), väntat var 485 miljoner.

Resultatandelar från intressebolag var +359 miljoner (+92).

Förvaltnings- och administrationskostnaderna var -50 miljoner (-38).

Finansnettot var -105 miljoner (-128).

Realiserade värdeförändringar på fastigheter var +1 miljoner (+33).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter (samt vindkraftverk) var +2.016 miljoner (+1.588).

Värdeförändringar på derivat var +197 miljoner (-202).

Resultatet före skatt blev 2.936 miljoner (1.831).

Nettoresultatet uppgick till 2.506 miljoner (1.470), motsvarande 14,99 kronor per stamaktie (8,74).

Utdelningsförslaget för 2015 är att ingen utdelning lämnas på stamaktierna, liksom föregående år. Ingen analytiker väntade sig stamaktieutdelning.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS