Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bank of England: Inflationstryck kan tidigarelägga räntehöjning

2014-02-25 10:59

Förväntningar om att Bank of England ska börja höja styrräntan under våren nästa år är inte orimliga.

Det uppger Ian McCafferty, ledamot i Bank of England, i en intervju med Reuters.

"Den exakta timingen kommer så klart att bero på händelser som fortfarande inte ägt rum avseende hur återhämtningen fortlöper under loppet av nästkommande sex till 12 månader", säger han.

McCafferty uppger vidare att han kommer bevaka eventuella inflationsrisker framöver. Något som skulle kunna leda till ett ökat inflationstryck är om företagen försöker höja sina rörelsemarginaler genom att inte sänka priserna i linje med en nedgång i råvarupriserna.

"Om vi skulle se något inflationstryck - mer än vad vi förväntar oss enligt vår grundprognos - så skulle det om något, misstänker jag, leda till att kommittén överväger en något tidigare ränteuppgång", säger han.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom