Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bank of England låter räntan ligga

2016-01-14 12:02
Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis, File/TT

Den brittiska centralbanken, Bank of England, beslutade i dag att lämna sin viktigaste styrränta, base rate, oförändrad på 0,50 procent. Beslutet var i linje med analytikernas förväntningar.

Centralbanken meddelar samtidigt att programmet för tillgångsköp lämnas oförändrat vid 375 miljarder pund, vilket också är i linje med analytikernas förväntningar. Beslutet var enhälligt.

Ledamöterna i Bank of England röstade i räntefrågan enligt siffrorna 8-1. Förväntningarna var att röstningen skulle bli just 8 för oförändrad ränta och 1 för höjning, enligt Dow Jones Newswires.

Det var Ian McCafferty som återigen röstade mot majoriteten och ville höja räntan. Han hänvisar till sin bedömning att banan över de inhemska kostnaderna sannolikt kommer att leda till att inflationen hamnar högre än vad direktionen i genomsnitt räknade med i den kollektiva november-prognosen.

Samtliga medlemmar anser alltjämt att styrräntan bör höjas gradvis, när höjningarna väl startar, och till en lägre nivå än i tidigare cykler. Detta är en guidning och inte ett löfte, framhålls det återigen. Den framtida räntebanan för de kommande åren kommer att bero på de ekonomiska förutsättningarna.

Ökningen i inflationen kommer sannolikt öka blygsamt, från 0,1 procent i november, under de kommande månaderna då vissa baseffekter med energi och matpriser faller bort i jämförelsen. Fallen för oljepriserna innebär dock att den ökade inflationen nu förväntas bli något mer gradvis på kort sikt än vad prognosen från november visar.

Även om en stor del av den nuvarande avvikelsen från KPI-inflationen från målet på två procent återspeglar stor nedåtpress från energi- och matpriser, är även kärninflationen relativt dämpad. Det är en konsekvens av förstärkningen av pundet, svag global inflation och begränsad inhemsk kostnadstillväxt.

Den penningpolitiska direktionens mål är att få upp inflationen mot målet på ett bestående sätt, utan att hamna för högt när de ihärdiga disinflatoriska krafterna avtagit.

Enligt Bank of England har den internationella aktiviteten utvecklats ungefär som väntat i förhållande till prognoserna som fanns i centralbankens rapport i november. Den senaste volatiliteten på finansmarknaderna har dock understrukit riskerna på nedsidan för global tillväxt, huvudsakligen från tillväxtmarknaderna.

Även om de senaste oljeprisnedgångarna kommer att pressa ned den globala inflationen på kort sikt bör det även ge stöd till konsumtionen i Storbritannien och i dess stora handelspartners.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom