Bank of England rör inte räntan

2016-02-04 12:05 Affärsvärlden SIX
Bank of England. Foto: TT

Den brittiska centralbanken, Bank of England, beslutade i dag att lämna sin viktigaste styrränta, base rate, oförändrad på 0,50 procent.

Beslutet var i linje med analytikernas förväntningar.

Centralbanken meddelar samtidigt att programmet för tillgångsköp lämnas oförändrat vid 375 miljarder pund, vilket också är i linje med analytikernas förväntningar.

Ledamöterna i Bank of England röstade i räntefrågan enligt siffrorna 9-0. Förväntningarna var att röstningen skulle bli 8 för oförändrad ränta och 1 för höjning, enligt Dow Jones Newswires.

Vid föregående möte röstade Ian McCafferty mot majoriteten och ville höja räntan.

Samtliga medlemmar anser att, givet de ihållande motvindarna som tynger ekonomin, styrräntan bör höjas mer gradvis och till en lägre nivå än vid tidigare konjunkturcykler. Den framtida räntebanan för de kommande åren kommer att bero på de ekonomiska förutsättningarna.

Att få inflationen tillbaka till målet på två procent kräver balansering av det utdragna sänket från pundets senaste förstärkning och låg tillväxt i globala exportpriser, mot ökningar för de inhemska kostnaderna.

Centralbanksdirektionen avser att styra penningpolitiken för att säkerställa att tillväxten är tillräcklig för att absorbera den kvarstående lediga kapaciteten på ett sätt som får tillbaka inflationen till målet på cirka två procent om cirka två år.

Den globala tillväxten har fallit tillbaka ytterligare under de senaste tre månaderna, då tillväxtekonomierna generellt har fortsatt bromsa in och USA:s ekonomi har vuxit mindre än väntat. Det har också varit betydliga fall i priserna för riskabla tillgångar och ytterligare ett betydande fall i oljepriserna.

Storbritanniens BNP förväntas växa kring genomsnittliga nivåer under prognosperioden då en stramare arbetsmarknad och stigande produktivitet ger stöd till realinkomsterna och konsumtionen.

Den penningpolitiska direktionen bedömer att det är mer sannolikt att styrräntan kommer att behöva justeras upp under prognosperioden, än att den inte kommer att behöva höjas, för att säkerställa att inflationen fortsatt ser ut att återgå till målet på ett bestående sätt.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom