Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bank of England sänker BNP-prognos

2012-08-08 10:44

Den brittiska centralbanken har sänkt sin BNP-prognos och bedömer att inflationen kommer att ligga lägre än bankens mål om två år. Krisen i Europa och den finanspolitiska åtstramningen i Storbritannien väntas tynga efterfrågan.

Det framgår av Bank of Englands inflationsrapport som presenterades på onsdagen, enligt Bloomberg News.

BNP-tillväxten spås bli omkring 2 procent på två års sikt, jämfört med 2,5 procent i majprognosen. Inflationen väntas vara runt 1,6 procent om två år.

"Utsikterna för Storbritanniens tillväxt är fortsatt ovanligt osäkra. Det största hotet mot återhämtningen kommer från risken för att en effektiv policyrespons inte implementeras tillräckligt snabbt i euroområdet", skriver Bank of England.

Enligt rapporten väntas inflationen "något mer troligt bli lägre" än målet under "mycket av den andra halvan av prognosperioden". Riskerna mot inflationsutsikterna bedöms vara "i stort sett balanserad i slutet av prognosperioden".

Beträffande den oväntat stora nedgången i brittisk BNP under andra kvartalet skriver BOE att "oberäkneliga" faktorer bidrog till att överdriva svagheten.

"Mycket av nedgången under första halvåret i år speglar ovanligt stora nedgångar i uppmätt byggproduktion. Nedgångar av den magnituden verkar inte överensstämma med industrienkäter och det verkar osannolikt att det kommer att fortsätta", skriver Bank of England.

BOE-chefen Mervyn King sade i samband med presentationen av rapporten att centralbanken kommer att göra allt den kan för att generera en återhämtning i den brittiska ekonomin. Han sade att ekonomin "läker långsamt", och produktionen kommer att komma tillbaka till nivåerna före krisen, men det kommer att ta tid.

Han sade vidare att bankens nya KPI-prognoser inte antyder något brådskande behov av nya stimulanser. Bank of England kan dock genomföra ytterligare tillgångsköp vid behov, och centralbanken kommer att utvärdera behovet av nya stimulanser varje månad.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom