Bank of England sänker BNP-prognoser

2016-02-04 12:24 Affärsvärlden SIX

Bank of England sänker i sin inflationsrapport sina BNP-prognoser för 2016 och 2017 samt uppger att risken kring tillväxtprognoserna ligger på nedsidan.

BNP-prognosen för 2016 sänks från 2,5 procent till 2,2 procent. För 2017 sänks prognosen från 2,7 procent till 2,4 procent.

"Efter en period med BNP-tillväxt över genomsnittet bromsade tillväxten under det fjärde kvartalet något mer än väntat", uppger centralbanken.

KPI-inflationen spås uppgå till 1,2 procent under det första kvartalet 2017 (tidigare prognos 1,5 procent) samt till 2,1 procent under det första kvartalet 2018 (tidigare prognos 2,1 procent).

"KPI-inflationen har börjat stiga, men ligger kvar nära noll, framförallt med anledning av sjunkande priser på energi, mat och andra importerade varor", uppger Bank of England.

Även om KPI-inflationen spås förbli låg i närtid räknar centralbanken med att de tillfälliga nedåtriktade faktorerna från utlandet kommer att avta och att starkare inhemsk kostnadstillväxt kommer att få upp inflationen tillbaks till tvåprocentsmålet om ungefär två år, och att inflationen sedan kommer att hamna strax över målet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom