Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bankchefer tror på svagare konjunktur

2019-10-10 09:55
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Andelen av Sveriges bankkontorschefer som tror på en svagare konjunkturutveckling stiger kraftigt.

Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi, enligt ett pressmeddelande från Svenska Bankföreningen.

På ett års sikt tror 82 procent att konjunkturen försvagas, vilket är upp från 52 procent i förgående mätning i juni. Inte sedan finanskrisen 2008 har andelen som tror på en försvagning varit så hög.

På kort sikt, redan under årets sista kvartal, tror hälften av bankcheferna att konjunkturen försvagas. Även det en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal.

Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under årets tredje kvartal på en fortsatt hög nivå då 43 procent uppgav att företagsutlåningen ökat, en ökning med 5 procent jämfört med årets andra kvartal.

På ett års sikt tror 42 procent av bankcheferna på en ökad utlåning till företag, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med mätningen i juni.

En klar majoritet uppger att utlåningen är tillväxtorienterat, att lånen behövs därför att företagen har en förväntan om tillväxt. Andelen minskar dock något till förmån för att hantera likviditet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom