Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Banker stiger efter rapporter - Unicredit mot strömmen

2018-11-08 13:28
Unicredit. Foto: All over press

Tyska Commerzbank, franska Société Générale och italienska Banco BPM stiger alla i spåren av rapporter på torsdagen. Undantaget var Unicredit som backade.

Commerzbank redovisade ett resultat före skatt om 331 miljoner euro, något högre än Infront Datas snittestimat, utifrån 10 analytikers prognoser, om 323 miljoner euro.

De totala intäkterna var 2.193 miljoner euro, även det något över snittestimatet på 2.160 miljoner euro. Räntenettot och provisionsintäkterna slog båda snittprognosen.

Bloomberg News påpekar att Commerzbank har adderat 900.000 nya kunder sedan vd:n Martin Zielke tog över under 2016 och att dessa kunder nu visar sig i räntenettot som, med en nivå på 1.198 miljoner euro, var den högsta på mer än två år. Infront Datas analytikerenkätpekade mot 1.126 miljoner euro.

Commerzbank-aktien steg 4,3 procent i Frankfurt medan Société Générale var upp omkring 3 procent i Paris.

Den franska bankens nettoresultat för det gångna kvartalet var 1,2 miljarder euro, mot Bloomberg Newskonsensusprognos på 1,0 miljarder. De aktiehandelsrelaterade intäkterna ökade mer än förväntat medan kvartalets intäkter från ränte-, råvaru- och valutarelaterad handel var i linje med förväntan, rapporterar Bloomberg News.

"Vi har sett en väldigt robust aktivitet inom aktiehandel i USA under kvartalet", sade vice vd:n Philippe Heim till Bloomberg TV. Bloomberg lyfter fram att Société Générale därmed är en av de europeiska investmentbankerna som ånyo börjar återta mark mot sektorskollegor på Wall Street.

Inom italiensk banksfär ökade BPM nära 7 procent medan Unicredit tappade 4,1 procent.

BPM:s nettoresultat i det tredje kvartalet om 172 miljoner euro var 4 procent högre än analytikersnittet, enligt Bloomberg News. De totala intäkterna var 1,3 miljarder euro, medan 1,2 miljarder euro väntades enligt Bloombergenkäten. Kvartalets lånereserveringar om 267 miljoner euro var vidare lägre än förväntade 316 miljoner euro. Samtidigt upprepade banken att planen är att sälja dåliga lån före årsskiftet.

Morgan Stanley lyfter i en kommentar fram att BPM:s kärnprimärkapitalrelation ökade 36 baspunkter under det gångna kvartalet, trots de italienska statsobligationsrörelserna.

KBW konstaterar att resultatet var bättre än marknaden förväntat sig och att BPM därutöver är mer konfortabelt över att diskutera om påverkan från avyttringen av dåliga lån. Tillsammans med en minskad känslighet mot italiensk räntespread ser KBW rapporten som positiv ur marknadsperspektiv.

Unicredit nettoresultat var 29 miljoner euro i det tredje kvartalet. Infront Datas snittestimat utifrån åtta analytikers prognoser låg inför rapporten på 901 miljoner euro.

Det gångna kvartalets resultat belastades av en nedskrivning om 846 miljoner euro avseende den turkiska delen Yapi. Därutöver utökades avsättningarna för amerikanska böter med tillägg att banken närmar sig en förlikning.

Morgan Stanley konstaterar i en snabbkommentar att de extraordinära posterna tyngde kvartalsresultatet medan de underliggande trenderna ungefär var som förväntat. Investmentbanken anser att en kursnedgång är rättfärdigad i och med att banken drog ned bedömningen om kärnprimärkapitalrelationen vid årsskiftet. Banken räknar nu med 11,5-12,0 procent för helåret 2018 (12,3-12,6).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom