Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Bankerna har god motståndskraft"

2008-09-26 09:39

Riksbanken fortsätter att upprepa att de svenska storbankerna är solida. Men obligationsmarknaden har problem.

UPPDATERAD. De internationella marknaderna, där banker finansierar sig via obligationslån, har fungerat allt sämre de senaste veckorna. Upplåningen har blivit dyrare och svårare att få tag på. Även svenska banker har i viss utsträckning drabbats, men den finansiella stabiliteten i Sverige är fortsatt "tillfredställande".

Det skriver Riksbanken i en uppdaterad artikel med frågor och svar om finansoron, som publicerades på bankens webbplats på fredagen.

"Att de internationella marknaderna fungerat dåligt påverkar emellertid inte Riksbankens bedömning att stabiliteten i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. De svenska bankerna har en god motståndskraft mot denna typ av störningar", skriver Riksbanken.

Riksbanken skriver att krisen i det amerikanska banksystemet och oro för framtiden gör att investerare håller hårdare i pengarna. Detta drabbar bankerna som är beroende av regelbunden upplåning för sin verksamhet.

Investerare väljer också i högre grad säkra värdepapper och säljer mer riskfyllda värdepapper, trots att dessa ger högre avkastning. I Sverige har det lett till stark efterfrågan på statsskuldväxlar och ett stort utbud på bostadsobligationer.

"Detta trots att de svenska bostadsobligationerna (så kallade säkerställda obligationer) har en mycket hög kreditvärdighet och normalt har en ränta som bara marginellt överstiger räntan på statspapper med motsvarande löptid", skriver Riksbanken.

För att åtgärda dessa problem har Riksgälden ökat utbudet av statsskuldväxlar, och samtidigt repat in bostadsobligationer. Riksbanken har också valt att acceptera en större andel säkerställda obligationer som säkerheter i RIX-systemet. Riksbanken framhåller dock att de är nöjda med hur svenska marknadsaktörer har hanterat den internationella oron.

"Den svenska marknaden för bostadsobligationer har under hela den finansiella turbulensen varit öppen, till skillnad från många andra internationella marknader. Här har de svenska marknadsaktörerna tagit ett stort ansvar", skriver Riksbanken.

Riksbanken framhåller också att de svenska säkerställda obligationerna "måste sägas vara bland dem som har högst kreditvärdighet i världen", och banken ifrågasätter rimligheten i dagens prissättning av säkerställda obligationer.

"Det är svårt att tro att dagens prissättning på dessa obligationer skulle spegla en långsiktig värdering av deras kreditrisk", skriver Riksbanken.

Enligt Riksbanken har vi ingen svensk finanskris. Svenska banker och marknader har påverkats av den internationella utvecklingen, men bankerna har fortsatt god intjäning och gör vinster.

På grund av oron har svenska banker, liksom andra banker världen över, märkt av att det har blivit svårare att låna pengar, "men ingen av de svenska bankerna har eller har haft problem med sin likviditet på det sätt som banker i andra länder har haft", fastslår Riksbanken.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom