Bankföreningen: Ändra amorteringskravet

2016-02-18 11:29 Affärsvärlden SIX
Foto: Hasse Holmberg / TT

Bankföreningen uppmanar riksdagen att revidera regeringens förslag om ett evigt amorteringsundantag för nyproducerade bostäder.

Organisationen vill att man tar bort möjligheten till amorteringsundantag för nyproducerade bostäder, eller att man åtminstone tidsbegränsar undantaget.

Bankföreningen pekar på att även andra remissinstanser har varit kritiska till ett evigt amorteringsundantag.

"Eftersom vi och ganska många andra remissinstanser är väldigt tveksamma och kritiska till om det här verkligen är en bra idé måste vi få riksdagen att ändra i den här propositionen, det vill säga ta bort, revidera eller uttala att den här skrivningen inte bör vara bindande för Finansinspektionen. Är det någon som ska kunna ändra den här instruktionen till Finansinspektionen så är det riksdagen", säger Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing till SIX News.

Undantagets konsekvenser för prissättning, skuldsättning och rörlighet på bostadsmarknaden har enligt Bankföreningen inte analyserats av vare sig regeringen eller av den ansvariga myndigheten Finansinspektionen.

"Det massiva motståndet hos remissinstanserna stärker bankernas syn att undantagets inlåsnings- och priseffekter snarare motverkar än främjar nyproduktion av bostäder", uppger Bankföreningens vd Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom