Barclays spår färre räntehöjningar från Fed

2016-02-05 15:51 Affärsvärlden SIX

Den emotsedda amerikanska sysselsättningsrapporten gav på eftermiddagen blandade signaler, men var ändå tillräckligt stark för att vända de senaste dagarnas dollarförsvagning och putta upp räntorna i både USA och Europa ett par punkter.

Antalet arbeten utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 151.000 personer i januari, vilket var en bit under marknadens förväntan +190.000. Samtidigt sjönk arbetslösheten till 4,9 procent, den lägsta nivån sedan december 2007, och timlönerna steg med oväntade +0,5 procent under månaden.

Barclays kallar rapporten för "förvirrande" och tror att de svaga delarna i rapporten kommer att underblåsa en osäkerhet kring läget i den amerikanska ekonomin. Det, tillsammans med turbulensen på finansmarknaderna, gör att Barclays nu endast förväntar sig två ytterligare räntehöjningar från Federal Reserve under året, till skillnad från tre vid tidigare bedömning.

Nordea tror däremot att Fed kommer att se något positivare på utfallen i rapporten.

"Ökningen i sysselsättningen om 151.000 kombinerat med den lägre arbetslösheten kommer sannolikt att ses som ett tecken på en fortsatt, om än långsammare, förbättring i arbetsmarknaden av Fed", resonerar banken - som får medhåll från SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

"Dagens data bekräftar att normaliseringsprocessen är vid liv", kommenterar Bergqvist.

Fokus riktas nu mot utfrågningen av ordföranden Janet Yellen inför den amerikanska kongressen på torsdag, som kan sprida mer ljus på hur Fed betraktar den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna och de svagare indikatorerna över den amerikanska ekonomin.

Kronan uppvisade inga större förändringar efter morgonens svenska data. Produktionen i svensk ekonomi under december var blandad med styrka inom tjänstesektorn men svaghet inom industriproduktionen, konstaterar Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea Markets.

Tjänsteproduktionen ökade med 6,0 procent i december jämfört med motsvarande månad året innan, vilket var klart mer än förväntade 2,8 procent enligt SIX News enkät.

Industriproduktionen var dock bara upp med 0,3 procent jämfört med december i fjol, vilket var svagare än förväntade +4,1 procent. Industriorderingången utvecklades svagare på exportmarknaden än på hemmamarknaden.

Swedbank-ekonomen Åke Gustafsson anser att dagens siffror understryker den å ena sidan starka inhemska ekonomiska aktiviteten och å andra sidan den trögare utvecklingen kring exporten.

Nettot av den svenska statens betalningar visade enligt Riksgälden ett överskott på 17 miljarder kronor för januari, vilket var starkare än vad myndigheten hade räknat med.

"Skillnaden förklaras av en betydande ökning av preliminära skatteinbetalningar för 2015, vilka var 18 miljarder högre än prognostiserat. Det stärker vår syn att förra årets förbättring i nettolånebehovet inte helt kan förklaras med starkare ekonomisk tillväxt i Sverige, utan även genom de högre skatteinbetalningarna", uppger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank.

Efter att flera Fed-ledamöter, sist Robert Kaplan, under de senaste dagarna givit duvaktiga signaler har kollegan Loretta Mester slagit an en något hökaktigare ton. Hon uppgav under natten att USA ser ut att stå emot den senaste marknadsvolatiliteten och negativa ekonomiska förhållanden internationellt, vilket kan ge stöd för gradvisa höjningar av styrräntan.

En ny opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för Socialdemokraterna har fallit till en ny historisk bottennivå vid 23,0 procent samtidigt som Moderaterna gått fram till 27,0 procent. Blockskillnaden är därmed 6,9 procentenheter, vilket innebär en ökning från 1,8 procentenheter i föregående undersökning.

Centerpartiet visar dock stor skepsis mot att ta över riksdagsmakten under mandatperioden genom en gemensam alliansbudget med stöd av Sverigedemokraterna, skriver Svenska Dagbladet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom