Baselkommittén har enats om nya kapitalkrav

2016-11-30 16:42 Direkt Affärsvärlden
Stefan Ingves, riksbankschef. Foto: All over press

Baselkommittén reviderar schablonmetoden för att bedöma kreditrisk och bankers kapitalkrav kommer att vara mer riskkänsliga och mer i linje med interna modellbaserade metoder. Det sade Baselkommitténs ordförande Stefan Ingves vid ett anförande i Chile på onsdagen efter ett tvådagarsmöte där "det gjorts väldigt goda framsteg".

"Det reviderade ramverket kommer till stor del att behålla användningen av interna modeller men skydd i form av input-golv och revideringar i hur internmodeller får användas", sade han.

Han förväntar sig även att ett aggregerat output-golv blir en del av förpackningen med reformer. Den slutgiltiga kalibreringen rörande detta golv ska få godkännande av Baselkommitténs överorgan Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) som Mario Draghi leder, fortsatte han.

Banker i Sverige, Finland, Danmark samt Nederländerna har ställt sig negativa till olika typer av kapitalgolv då dessa främst slår på banker inom de länderna samt skulle innebära att utlåning av olika kunder med olika risk skulle få mindre olika kapitalkrav.

Stefan Ingves påpekade även att ett bruttosoliditetskrav för globalt systemviktiga banker kommer att introduceras som ett komplement till risviktsbaserade kapitalkrav.

Med output-golv avses att kapitalbehoven som genereras av bankernas interna modeller inte får underskrida en viss procentsats av schablonmetoden. Med input-golv åsyftas disciplin i de interna modellerna genom exempelvis minstavärden för riskparametrar.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom