Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bästa placeringen för dina pensionspengar

2011-06-12 07:00

Nu går det att samla alla pensionsförsäkringar på ett ställe. Det ger överblick och gör det lättare att fatta placeringsbeslut, minska kostnaderna och öka avkastningen.

<p>Säg "pensioner" och även den mest aktiva och medvetna placerare tenderar att tappa intresset. Inte minst om det handlar om tjänstepensionen som brukar vara särskilt oöverskådlig. Men den som vill veta hur pensionssystemet är uppbyggt och hur olika tjänstepensioner fungerar kan sluta läsa. För här ska det enbart handla om att hitta enklare lösningar och öka chansen till en bra avkastning. </p> <p>Det inte är ovanligt att den som har kommit en bit i karriären har tio fondförsäkringar eller mer utspridda bland försäkringsbolagen. Det är snudd på omöjligt att få någon överblick, och hur pengarna en gång investerades har i allmänhet sedan länge fallit i glömska. </p> <p>- De flesta känner sig dumma men är inte det. Så här ser det faktiskt vanligtvis ut, många har flera försäkringar och svårt att få överblick. Dessutom tycker folk att det här med försäkringar är så tråkigt, säger Lars Berg, försäkringsansvarig hos Humle Kapitalförvaltning. </p> <p>Han om någon vet. Han har många års erfarenhet från försäkringsbranschen och kunder som vanligen har mellan en och femton miljoner i sina tjänstepensionsförsäkringar. Lösningen på problemet med dålig överskådlighet stavas tjänstepensionsdepå. Där slås försäkringarna ihop och pengarna kan placeras i aktier, fonder eller andra finansiella instrument beroende på tycke och individuell risknivå. Fenomenet är ganska nytt och okänt men erbjuds av såväl banker, som försäkringsbolag och internetmäklare. SEB har till exempel Pensionsdepå Portfolio Bond med en lägsta engångspremie på cirka 1 miljon kronor medan Nordnet erbjuder en depå utan miniminivå. </p> <p>En annan fördel med depån är att det blir billigare med en försäkring. Avgifterna kan bli ganska stora i gamla försäkringar där premier inte längre betalas in. Det finns mycket pengar att spara genom att ta kontroll över sina pensionsförsäkringar, såväl privata som de som betalas av arbetsgivaren. </p> <p>Tyvärr finns förstås en hake. Än så länge är det bara tjänstepensionsförsäkringar hos små, ofta nyare aktörer eller försäkringar som är tecknade efter 2005 som går att flytta. Dessutom betalar du en flyttavgift, vanligtvis runt 1 procent av försäkringens värde. Det är det avlämnande försäkringsbolaget som bestämmer avgiften. Men då konkurrensen om kunderna är stor är det vanligt att det mottagande bolaget är berett att sponsra flytten. Exempelvis ersätter Nordnet upp till 1 000 kronor i flyttavgift per försäkring för den som flytta försäkringar dit. </p> <p>Nordnet uppskattar att runt 300 av de 1 300 miljarder kronor som finns placerade i tjänstepensioner i dag går att flytta. Om några år är det troligt att det blir flytträtt för alla fondförsäkringar. Finansmarknadsminister Peter Norman har uttryckt önskemål om det. I mars 2012 ska den statliga Livförsäkringsutredningen säga sitt. </p> <p>För den som vill få ordning på sina pensionsförsäkringar ger Lars Berg följande råd: </p> <p>- Man ska försöka skaffa sig en helhetssyn, antingen via en försäkringsförmedlare eller via ett försäkringsbolag som har egen säljkår. Eller genom någon oberoende aktör som kan tillhandahålla alla produkter som finns på marknaden. Kompetensen är densamma, för det finns krav som alla i försäkringsbranschen måste leva upp till, säger Lars Berg. </p> <p>Det går förstås också att ringa runt till försäkringsbolagen och själv samla ihop sina uppgifter. En god hjälp är sajten minpension.se där de flesta försäkringsbolag nu är anslutna. Men för den som har hunnit avverka flera arbetsgivare kan det vara värt att anlita någon som gör jobbet.</p> <p>Kontrollera också om försäkringarna omfattar efterlevande- och återbetalningsskydd. Sådant kostar extra och hur mycket beror på den försäkrades ålder. En poäng med att ta bort återbetalningsskydd om man inte behöver det är att man då kan få lite extra avkastning genom att bli delaktig i en pott med pengar som bildas av kapitalet från andra försäkringar som saknar återbetalningsskydd. </p> <p>Tänk också på att sambo ibland skrivs in med namn i förmånstagarförordnandet. Det kan ge konstiga effekter trettio år senare om förhållandet sedan länge är över. Både efterlevandeskydd och återbetalningsskydd går att plocka bort, och om det inte finns minderåriga barn eller någon partner som behöver pengarna om du avlider kan det vara idé att göra så. </p> <p>- Vi tycker att det är viktigt att inte betala en massa i onödan och få kostsamma avbränningar i sitt pensionssparande. Och att förvalta pengarna effektivt och vara något så när aktiv i sina fondval. Plus att välja fonder som ger mervärde, inte bara indexfonder, säger Lars Berg. </p> <p>Något att se upp med är den hjälp med att välja fonder som många försäkringsbolag erbjuder. Det kostar ofta mer än det smakar. Vanligtvis 1-1,75 procent av förvaltat kapital per år. Satt i relation till den schablonavkastning på 3,5 procent per år som ofta används vid kalkylering av den framtida pensionens storlek innebär det att uppåt halva avkastningen i så fall hamnar hos försäkringsbolaget.</p> <p><b>Några begrepp att hålla reda på</b></p> <p>Efterlevandeskydd innebär att förmånstagarna får ut ett på förhand bestämt belopp när den försäkrade avlider, oavsett hur stort värdet på försäkringen är just då. Premien för tillägget beror på beloppets storlek och den försäkrades ålder. Det går också att kombinera efterlevandeskydd med återbetalningsskydd. </p></p> <p><p>Familjeskyddet i tjänstepensionen påminner om efterlevandeskydd i den betydelsen att det är ett på förhand bestämt belopp som utbetalas till förmånstagare vid dödsfall. Villkoren varierar lite beroende på fackföreningstillhörighet. Det går också att välja antal basbelopp och under hur många år skyddet ska gälla. Allt enligt principen att mer tillägg ger lägre pension till den försäkrade. </p></p> <p><p>Förmånstagare är de personer som får pengarna när försäkringen kompletterats med efterlevande- eller återbetalningsskydd. Enligt Inkomstskattelagen är det endast maka, make, registrerad partner, sambo och barn som får vara förmånstagare i en pensionsförsäkring. </p></p> <p><p>Tjänstegruppliv är en livförsäkring som ofta betalas av arbetsgivaren, i alla fall i de fall arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Pengarna betalas ut i form av ett skattefritt engångsbelopp vilket som mest kan vara 6 prisbasbelopp, för 2011 är ett basbelopp 42 800 kronor. När den försäkrade fyllt 55 år minskas det utfallande beloppet med ett halvt basbelopp för varje år fram till 70 års ålder då försäkringsskyddet tar slut. </p> <p>Tänk på att det även går att teckna privata grupplivförsäkringar. Det är också tillåtet att ha flera grupplivförsäkringar, vilka ofta är ett prisvärt alternativ till efterlevandeskydd eller bankernas låneskydd. </p></p> <p><p>Återbetalningsskydd innebär att förmånstagarna får värdet av det sparade kapitalet när försäkringstagaren avlider. Om inget återbetalningsskydd finns tillfaller pengarna försäkringskollektivet, det vill säga de andra pensionsspararna i samma försäkringsbolag. Ensamstående utan barn bör inte välja återbetalningsskydd. </p>

Några begrepp att hålla reda på

Efterlevandeskydd innebär att förmånstagarna får ut ett på förhand bestämt belopp när den försäkrade avlider, oavsett hur stort värdet på försäkringen är just då. Premien för till-lägget beror på beloppets storlek och den försäkrades ålder. Det går också att kombinera efterlevandeskydd med återbetalningsskydd. 

Familjeskyddet i tjänstepensionen påminner om efterlevandeskydd i den betydelsen att det är ett på förhand bestämt belopp som utbetalas till förmånstagare vid dödsfall. Villkoren varierar lite beroende på fackföreningstillhörighet. Det går också att välja antal basbelopp och under hur många år skyddet ska gälla. Allt enligt principen att mer tillägg ger lägre pension till den försäkrade.

Förmånstagare är de personer som får pengarna när försäkringen kompletterats med efterlevande- eller återbetalningsskydd. Enligt Inkomstskattelagen är det endast maka, make, registrerad partner, sambo och barn som får vara förmånstagare i en pensionsförsäkring.

Tjänstegruppliv är en livförsäkring som ofta betalas av arbetsgivaren, i alla fall i de fall arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Pengarna betalas ut i form av ett skattefritt engångsbelopp vilket som mest kan vara 6 prisbasbelopp, för 2011 är ett basbelopp 42 800 kronor. När den försäkrade fyllt 55 år minskas det utfallande beloppet med ett halvt basbelopp för varje år fram till 70 års ålder då försäkringsskyddet tar slut.

Tänk på att det även går att teckna privata grupplivförsäkringar. Det är också tillåtet att ha flera grupplivförsäkringar, vilka ofta är ett prisvärt alternativ till efterlevandeskydd eller bankernas låneskydd.

Återbetalningsskydd innebär att förmånstagarna får värdet av det sparade kapitalet när försäkringstagaren avlider. Om inget återbetalningsskydd finns tillfaller pengarna försäkringskollektivet, det vill säga de andra pensionsspararna i samma försäkringsbolag. Ensamstående utan barn bör inte välja återbetalningsskydd.

Agnetha Jönsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom