Bättre än väntat för ABB

2016-02-03 06:16 Elin Hanspers
Foto: AP Photo/Keystone/Urs Flueeler,File/TT

Industrikoncernens vinst rasade för det fjärde kvartalet 2015, dock inte lika mycket som väntat.

ABB redovisar ett nettoresultat på 204 miljoner dollar (680) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 6 procent bättre än förväntningarna som låg vid 192 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Per aktie blev nettoresultatet 0,09 dollar (0,30), väntat var 0,09 dollar.

Resultatet före skatt blev 305 miljoner (965), väntat var 341 miljoner.

Rörelseresultatet blev 347 miljoner (1.049), vilket gav en marginal på 3,8 procent (10,1). Väntat var 391 miljoner och 4,2 procent.

I resultaten ovan ingår omstruktureringskostnader med -531 miljoner (-93), väntat var -502 miljoner. Justerat för det var rörelseresultatet 878 miljoner (1.142), vilket gav en marginal på 9,5 procent (11,0). Väntat var 863 miljoner och 9,4 procent.

Det operativa rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, ebita, blev 1.081 miljoner (1.153), väntat var 997 miljoner. ABB riktar gärna fokus mot "operationella" resultat, vilket är ett mått som exkluderar omstruktureringskostnader, förvärvsrelaterade kostnader, "vissa icke operationella kostnader" och vissa valutaeffekter.

Bruttovinsten blev 2.395 miljoner (2.841), vilket gav en marginal på 25,9 procent (27,5).

Intäkterna uppgick till 9.242 miljoner (10.346), väntat var 9.215 miljoner. Tillväxten var -11 procent totalt, -2 procent i lokal valuta och -1 procent organiskt.

Orderingången uppgick till 8.262 miljoner (9.365), väntat var 8.105 miljoner. Tillväxten var -12 procent totalt, -3 procent i lokal valuta och -2 procent organiskt.

Orderstocken var 24.121 miljoner (24.900) per den sista december.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,74 schweizerfranc per aktie (0,72), väntat var 0,74 franc.

Elin Hanspers

Premiumnyheter

Aktuellt inom