Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bättre än väntat för Sampo

2019-08-07 09:30

Den finländska finanskoncernen Sampo rapport för det andra kvartalet kom in över analytikernas förväntningar.

Sampo bedömer nu att försäkringsbolaget IF redovisar en totalkostnadsprocent, kostnader i förhållande till intäkter, på mellan 84 och 86 procent för innevarande helår.

Det framgår i halvårsrapporten. I rapporten för det första kvartalet angavs en förväntan på 85 till 88 procent.

Fö det första halvåret var relationen 84,7 procent (85,8) och IF redovisade ett bättre resultat än Infront Datas snittestimat för det andra kvartalet trots en aning lägre premieintäkter än analytikersnittprognosen.

Sampos resultat före skatt blev 506 miljoner euro i det andra kvartalet. Väntat var 484 miljoner, enligt Infront Datas snittestimat utifrån nio analytikers prognoser.

Premieintäkterna inom IF uppgick 1.081 miljoner euro. Väntat där var 1.089 miljoner euro. IF bidrog med ett resultat om 242 miljoner euro, mot väntade 225 miljoner euro.

Koncernens nettoresultat var 429 miljoner euro i kvartalet, eller 0:73 euro per aktie. Snittförväntan låg på 393 miljoner euro respektive 0:71 euro.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom