Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bättre än väntat för Swedbank

2014-04-28 06:26
Swedbanks vd Michael Wolf. Foto: Scanpix

Swedbanks rörelseresultat för årets första kvartal kom in något över förväntan.

Swedbank redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2014 på 5.059 miljoner kronor (4.894).

Väntat rörelseresultat var 5.008 miljoner kronor, enligt SIX News analytikerenkät. Rörelseresultatet är således 1 procent bättre än väntat.

Resultatet från avyttrade verksamheter uppgick till -27 miljoner kronor (-48).

Nettoresultatet uppgick till 3.953 miljoner kronor (3.525). Väntat var 3.959 miljoner.

Kreditförlusterna i kvartalet uppgick till +100 miljoner kronor (-60), alltså nettoåtervinningar under årets första kvartal. Väntat var kreditförluster på -110 miljoner kronor.

Provisionsnettot var 2.693 miljoner kronor (2.388) jämfört med förväntade 2.579 miljoner kronor.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, blev 345 miljoner kronor (557). Marknaden hade räknat med 480 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 9.320 miljoner kronor (9.082). Analytikerna väntade sig 9.360 miljoner.

Kostnaderna uppgick till -4.226 miljoner kronor (-4.043), jämfört med väntade -4.169 miljoner. K/I-talet i kvartalet blev 45 procent (44,5), jämfört med väntade 44,5.

Resultatet per aktie blev 3,59 kronor efter utspädning (3,54).

Swedbanks räntenetto på 5.483 miljoner kronor i det första kvartalet 2014 var något lägre än marknadens förväntan om 5.520 miljoner kronor enligt SIX News analytikerenkät. Lägre marknadsräntor påverkade räntenettot inom svensk bankverksamhet negativt. Omprissättning och högre Euriborränta bidrog positivt inom den baltiska verksamheten.

"Marginalen på företagsutlåningen inom Stora företag & Institutioner var stabil, men med något fortsatt marginalpress på nyutlåningen. Bolånemarginalerna för den svenska portföljen som helhet var stabil", uppger Swedbank.

Kundaktiveten inom stora företag och institutioner uppges ha varit god.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom