Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bättre förvaltningsresultat i Kungsleden

2018-07-11 07:43
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 596 miljoner kronor i det andra kvartalet, att jämföra med 590 miljoner morsvarande period året innan.

Fastighetsbolaget bedömer att företaget redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som Kungsleden satt upp för år 2020.

Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin.

"Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020", skriver vd Biljana Pehrsson.

Driftöverskottet blev 396 miljoner kronor (391) och förvaltningsresultatet uppgick till 276 miljoner (250).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 404 miljoner (288), medan de orealiserade värdeförändringarna på finansiella instrument var -67 miljoner kronor (28).

Efter skatt blev resultatet 528 miljoner kronor (440), vilket motsvarade 2:42 kronor per stamaktie (1:97).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom