Besqab höjer utdelningen

2016-02-26 06:49 Affärsvärlden SIX

Besqab redovisar ett resultat före skatt på 92 miljoner kronor (28) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 93 miljoner (29), vilket gav en marginal på 28,0 procent (11,3).

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner (27), motsvarande 5,95 kronor per aktie (1,74).

Intäkterna uppgick till 333 miljoner (253).

Ovanstående siffror avser IFRS, en internationell redovisningsstandard. Besqab anser att dock att segmentsredovisningen, vars siffror redovisas nedan, ger en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet. Skillnaden är att alla projekt, med segmentsredovisning, vinstavräknas successivt och att klyvningsmetoden används för samriskprojekt.

Intäkterna var enligt segmentsredovisningen 388 miljoner (266), rörelseresultatet 93 miljoner (30) och rörelsemarginalen 23,8 procent (11,3).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 5,00 kronor per aktie (2,25).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom