Besvikelse från Atlas Copco

2016-01-28 11:14 Affärsvärlden SIX

Trots ett förbättrat rörelseresultat når verkstadsjätten inte upp till förväntningarna.

Verkstadsgruppen Atlas Copco redovisar ett resultat före skatt på 4.644 miljoner kronor (4.436) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 2 procent sämre än förväntningarna som låg vid 4.740 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Justerat rörelseresultat uppgick till 4.919 miljoner kronor (4.886), väntat 4.946 miljoner.

Rörelseresultatet blev 4.824 miljoner (4.771), vilket gav en marginal på 18,9 procent (18,8). Väntat var 4.946 miljoner och 19,4 procent. I rörelseresultatet ingår en extraordinär post på -95 miljoner kronor, som analytikerna inte hade räknat med.

Nettoresultatet var 1.030 miljoner kronor (3.333), motsvarande 0,85 kronor per aktie efter utspädning (2,73). Väntat var 789 miljoner och 0,65 kronor.

I nettoresultatet ingår en avsättning på 2.802 miljoner på grund av EU-kommissionens beslut att klassa ett skatteupplägg i Belgien som olagligt statsstöd.

Intäkterna landade på 25.582 miljoner (25.360), väntat var 25.485 miljoner kronor. Tillväxten på totalt 1 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -2 procent volym.

Orderingången var 23.847 miljoner kronor (24.375), väntat var 24.163 miljoner. Tillväxten på totalt -2 procent fördelade sig på +0 procent struktur, +3 procent valuta, +0 procent pris och -5 procent volym.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,30 kronor per aktie (6,00 i ordinarie + 6,00 i extrautdelning), väntat var 6,25 kronor.

Bolaget bedömer att den sammantagna efterfrågan ligger kvar på nuvarande nivå på kort sikt.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom