Besvikelse från Getinge

2016-01-28 12:21 Affärsvärlden SIX
Foto: Getinge

Medicinteknikföretaget Getinge redovisar ett ebita-resultat på 1.920 miljoner kronor (1.994) i det fjärde kvartalet 2015 och det väntade värdet låg vid 2.137 miljoner kronor.

Ebita-resultatet var 10 procent sämre än det väntade resultatet i SIX News/Inquiry Financials sammanställning. Spannet i förväntningarna låg mellan 2.008 till 2.311 miljoner kronor.

Detta ger en ebita-marginal på 20,4 procent (23,6). Analytikerna hade för kvartalet räknat med en ebita-marginal om 23,2 procent.

Resultatet har belastats med omstrukturerings- och förvärvskostnader på 218 miljoner kronor (-281). Analytikerna hade räknar med engångsposter om i genomsnitt -134 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 1.371 miljoner kronor (1.371) med ett väntat resultat på 1.603 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 8.326 miljoner kronor (7.747) med ett väntat värde på 8.668 miljoner kronor.

Nettoomsättningen blev 9.417 miljoner (8.458). Förväntat, enligt analytikerna, var 9.215 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1.545 miljoner kronor (1.538). Förväntningarna låg vid ett rörelseresultat om 1.796 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 999 miljoner (989) och resultatet per aktie till 4,02 kronor (4,15). Förväntningarna på nettoresultatet låg vid 1.168 miljoner kronor och ett resultat per aktie om 4,90 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kronor per aktie (2,80). Analytikerna hade väntat en utdelning om 3,22 kronor per aktie.

Medicinteknikbolaget Getinges affärsområde Infection Control redovisar ett justerat ebita-resultat i det fjärde kvartalet 2015 om 436 miljoner kronor (283). Det framgår av uppgifter i rapporten.

Det väntade ebita-resultatet låg på 317 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials sammanställning. Ebita-marginalen var 19,9 procent (16,1), väntat var 16,5 procent.

Omstrukturerings- och integrationsposter samt förvärvskostnader är inte inräknade ovan, dessa uppgick till -32 miljoner kronor (-7).

Rörelseresultatet blev 399 miljoner kronor (267), vilket ger en rörelsemarginal för affärsområdet på 18,2 procent (15,2).

Nettoomsättningen uppgick till 2.193 miljoner kronor (1.754) jämfört med förväntningar på en försäljning om 1.924 miljoner kronor. Orderingången för Infection Control var 1.858 miljoner kronor (1.524).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom