Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Billströms aktieköp anmäls till KU

2013-11-07 13:18

Migrationsminister Tobias Billströms (M) aktieaffärer blir en fråga för riksdagens konstitutionsutskott (KU).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lämnat in en gemensam anmälan där de vill att KU granskar om Billströms köp av aktier i gruvbolagen Northland Resources och Lappland Goldminers har skadat förtroendet för honom.

Ekobrottsmyndigheten har granskat om Billström hade insiderinformation när han köpte aktier i det krisande Northland Resources. Men åklagaren valde att lägga ned förundersökningen.

När TV|4 nyligen begärde ut information om köpen i Lappland Goldminers beslutade regeringen att inte lämna ut uppgifterna. Beslutet, undertecknat av statsminister Fredrik Reinfeldt, motiveras med att det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att Billström lider skada eller men.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom