Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Biotage återköper aktier

2016-04-29 08:20

Vid medicinteknikbolaget Biotages årsstämma beslutades det om att inleda återköp av egna aktier.

Det framgår av protokollet från stämman.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017. Man får förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier.

Återköp får ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom