Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Biotage ökar vinsten

2015-10-30 07:36

Medicinteknikbolaget Biotage redovisar ett resultat före skatt på 20 miljoner kronor (12) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 19 miljoner (13).

Nettoresultatet uppgick till 18 miljoner (11), motsvarande 0,28 kronor per aktie (0,17).

Nettoomsättningen uppgick till 150 miljoner (119). Till jämförbara valutakurser ökade kvartalets omsättning med 7 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 miljoner (17).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom