Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Björn Borg dubblar vinsten

2016-02-19 06:48

Klädföretagets vinst före skatt mer än dubblades för det fjärde kvartalet. Utdelningen höjs till 2 kronor per aktie.

Björn Borg redovisar ett resultat före skatt på 12 miljoner kronor (5,6) för det fjärde kvartalet 2015.

Bruttomarginalen var 51,8 procent (54,1).

Rörelseresultatet blev 15 miljoner (3,6), vilket gav en rörelsemarginal på 9,5 procent (2,6).

Nettoresultatet uppgick till 7,3 miljoner (5,9), motsvarande 0,29 kronor per aktie (0,18) efter utspädning och minoritet.

Nettoomsättningen var 153 miljoner (135).

Varumärkesförsäljningen blev 330 miljoner (343).

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie (1,50).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom