Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Blodröda siffror från Investor

2011-10-18 07:52

Idag kom investmentbolaget Investor med sin kvartalsrapport.

Investor redovisar ett resultat efter skatt på -21.555 miljoner kronor för de första nio månaderna 2011 (13.119). Resultatet per aktie uppgick till -28:25 kronor (17:22).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 189 kronor.

Det ger en substansrabatt på 36,2 procent per den 30 september räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 37,9 procent i slutet av juni.

Totalavkastningen för niomånadersperioden blev -12 procent (6).

Investor har under det tredje kvartalet köpt fler aktier i ett flertal av bolagets kärninvesteringar.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Totalt investerades 1.080 miljoner kronor under perioden.

"Jag tror att denna marknad kan erbjuda långsiktigt attraktiva investeringsmöjligheter för investerare som kan hantera kortsiktiga svängningar. Vi har dragit nytta av den svaga marknaden och investerat mer än 1 miljard kronor i ABB, Atlas Copco, Electrolux, Husqvarna och NASDAQ OMX", skriver Investors vd Börje Ekholm i rapporten.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom