Bo Lundgren: Hushållens skuldsättning en stor risk

2016-03-11 13:04 Affärsvärlden SIX
Bo Lundgren. Foto: Roger Vikström / TT

Det är uppenbart att de svenska hushållens skuldsättning är en stor risk, anser den tidigare Riksgälden-chefen Bo Lundgren som befarar att en kris på området skulle slå åtminstone mot privatkonsumtionen, om än kanske inte hota den finansiella stabiliteten.

Man kan se risker för ekonomiska kriser, men det svåra är att värdera sannolikheten för att en kris materialiseras, samt storleken på konsekvenserna, säger Lundgren vid Finanspolitiska rådets seminarium om ekonomiska kriser.

Tidigare finansminister Pär Nuder anser att det är svårt att förutspå framtiden i den nuvarande ekonomiskpolitiska miljön med bland annat negativa räntor, med tanke på att man inte kan dra nytta av historiska erfarenheter.

Alla försök att förutspå framtiden sker utifrån historiska erfarenheter, och därför vilar man nu på bräcklig grund, resonerar han.

Den förre finansministern Anders Borg anser att man bör se finansiella kriser som jordbävningar som inte går att förutse, men att man däremot kan förbereda sig för kriser genom att ha marginaler såsom låg statsskuld och höga kapitalkrav på banker. Det är även viktigt med en skarp finanstillsyn, argumenterar han.

Borg anser att det är en enorm fördel för länder att ha låg skuldsättning - då får man en helt annan möjlighet att möta kriser, menar han.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom