Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

BoE: Enighet om tillgångsköp och ränta

2014-05-21 09:37

Ledamöterna i Bank of England var eniga vid räntebeslutet den 8 maj när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.

Ledamöterna röstade således enligt siffrorna 9-0, enligt protokollet från mötet som presenteras på onsdagen.

Ledamöterna var samtidigt eniga i beslutet att lämna programmet för tillgångsköp oförändrat vid 375 miljarder pund och röstade därmed enligt utfallet 9-0. Det var det elfte mötet i rad som direktionen var enig avseende obligationsköpen.

Det rapporterar Dow Jones Newswires.

Storbritanniens BNP-tillväxt förväntas uppgå till 0,9 procent under det andra kvartalet 2014, i jämförelse med föregående kvartal. Osäkerheten kring vilken påverkan räntehöjningar kommer att få på ekonomin pekar på ett behov av en gradvis förändring. Gradvisa höjningar av räntan pekar samtidigt på behovet av en tidigare start för åtstramningarna.

Det var olika syn inom direktionen avseende banan för penningpolitiken men alla medlemmar i direktionen var överens om behovet av att se en minskning i den lediga kapaciteten innan den första höjningen genomförs.

Gradvisa höjningar innebär också risker för uppbyggnad av obalanser på bostadsmarknaden, enligt protokollet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom