Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bolidens vd: Den höjda utdelningen tillhör inte policyn

2018-02-14 11:13
Lennart Evrell, vd för Boliden. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

"Ingen ska tro att vi har ändrat utdelningspolicyn. En tredjedel av nettovinsten är fortfarande det normala", säger Bolidens vd.

Styrelsen för gruv- och smältverksbolaget Boliden, som har ett år med starka kassaflöden och överlag stabila resultat bakom sig, föreslår en ordinarie utdelning om 8:25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 5:75 kronor per aktie, totalt alltså 14 kronor per aktie.

Beslutet var inte helt oväntat, då bolagsledningen redan vid halvårsskiftet gav tydliga vinkar om att en extra återföring till aktieägarna var tänkbar.

"Kassaflödet har varit bra och nettoskuldsättningen är nere på 11 procent, under vårt mål om 20 procent", sade vd Lennart Evrell vid onsdagens bokslutspresentation.

Att extrautdelningen sker i form av ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie, förklarar Lennart Evrell med att bolaget vill lyfta fram skillnaden mellan ordinarie och extra utdelning.

"Ingen ska tro att vi har ändrat utdelningspolicyn. En tredjedel av nettovinsten är fortfarande det normala. Däremot har vi ingen avsikt att behålla utdelningen till aktieägarna konstant när våra vinster varierar", sade Bolidenchefen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom