Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bolund: Klokt invänta amorteringseffekter

2017-12-05 14:23
Foto: Stef Mattsson / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Det är klokt att invänta och se effekterna av det nya amorteringskravet innan man eventuellt inför nya åtgärder mot hushållens skuldsättning. Det sade finansmarknadsminister Per Bolund vid en pressträff på tisdagen efter Finansiella stabilitetsrådets möte.

"Jag tror att det är klokt att ha steg för steg-strategi och analysera vilka effekter genomförda åtgärder får", sade han.

Han sade att det är klokt att låta det nya amorteringskravet landa och se vilka effekter det får, innan man eventuellt beslutar sig för nya åtgärder.

Per Bolund sade att Miljöpartiet gärna ser för egen del ser nedtrappade ränteavdrag, men att han inte ser några "realistiska möjligheter" att träffa en bred politisk överenskommelse om det före valet.

Han sade att den samstämmiga bedömningen vid Finansiella stabilitetsrådets möte var att svensk ekonomi går bra och att det finns en god finansiell stabilitet, men också risker, framför allt kopplade till hushållens skulder.

"Det är mer som förenar än som skiljer sig åt, det handlar om nyanser. Inriktningen är gemensam", svarande han på en fråga om hur enigt rådets medlemmar är.

Ingen i rådet uttryckte en oro för ett större boprisfall i Sverige och alla var eniga om att det nya skärpta amorteringskravet behövs. Ingen trodde att kravet skulle få några större effekter på bostadspriserna.

"Det kom inte fram några skarpa önskemål om ytterligare åtgärder i närtid", sade Per Bolund.

Han sade också att det Finansiella stabilitetsrådet kommer att gå vidare med att göra gemensamma scenarioövningar. En gemensam krishanteringsmanual tas också fram.

Nästa möte i Finansiella stabilitetsrådet hålls den 12 juni.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom