Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Boman öppnar för djupare SCA-granskning

2015-04-14 06:42
Handelsbankens avgående vd och tillträdande ordförande Pär Boman. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Aktiespararna vill inte bevilja ansvarsfrihet till tre av ledamöterna i SCA:s avgående styrelse. Samtidigt öppnar tillträdande ordförande Pär Boman för att det kan behövas en djupare granskning.

– Jag har nu studerat de två rapporterna noga. Även om båda är omfattande, så saknas en del svar på viktiga frågeställningar, säger han till Svenska Dagbladet.

Boman anser att utredarna i de granskningar som gjorts om turerna i SCA haft för snäva ramar. Han pekar också på att inte hela koncernen granskats.

– Därför tycker jag att det behövs kompletteringar, säger han till tidningen.

Tre av ledamöternas i SCA:s avgående styrelse borde inte få ansvarsfrihet, enligt Aktiespararna.

– Det är oansvarigt att ge ansvarsfrihet till dem i det här läget, säger Aktiespararnas vd Carl Rosén till TT.

Poängen med att inte ge ansvarsfrihet är att hålla dörren öppen för aktieägarna att kunna stämma ledamöterna med krav på skadestånd. Ges ansvarsfrihet krävs det att det tillkommer nya fakta efter stämman för att kunna få skadestånd.

Rosén har tagit upp frågan med institutionella ägare, men kan inte säga om Aktiespararna kommer att få med sig de 10 procent av rösterna som krävs för att stoppa beviljandet av ansvarsfrihet på SCA:s årsstämma på onsdag.

SCA har präglats av en omodern, gubbaktig och slösaktig ledningskultur, enligt Rosén. Och denna kultur har byggts upp av Sverker Martin-Löf, som blev vd 1986 och styrelseordförande 2002.

– Den här osunda kulturen har möjliggjorts av att Martin-Löf har varit ordförande i både SCA och storägaren Industrivärden, säger Rosén.

– Jan Johansson har fortsatt i Martin-Löfs anda, med allt för höga representations- och flygkostnader. Och Anders Nyrén har i egenskap av ordförande i styrelsens revisionskommitté släppt igenom allt det här.

Rosén sågar slutsatserna i den utredning om SCA:s flygresor och representation som lagts fram inför stämman.

– Granskarna har grava invändningar på alla granskningsområden, men kommer trots detta fram till att det inte hindrar att aktieägarna ger ansvarsfrihet. Det köper inte vi.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom