Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bonava bommar förväntningarna

2019-10-23 07:46
Foto: Bonava

Bonavas rörelseresultat blev 162 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 287 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning av fem estimat.

Uppgörelsen i en gammal rättsprocess, som pågått sedan 2008 i Tyskland, redovisas som en jämförelsestörande post och tynger resultatet med 100 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 3.380 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.290 miljoner.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 1.154 bostadsenheter, mot 1.308 stycken under det tredje kvartalet 2018.

Resultatet från markförsäljningar uppgick till 31 miljoner kronor (30).

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 72 procent (70 procent den 30/6) i den pågående produktionen om 10.301 enheter.

Bonava sålde under kvartalet 1.488 bostäder och produktionsstartade 1.320 bostäder.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom