Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bonnesen nekas ansvarsfrihet

2019-03-28 13:59
Birgitte Bonnesen, koncernchef Swedbank. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Swedbanks årsstämma röstade för att bankens styrelse ska få ansvarsfrihet för 2018. Stämman röstade vidare för att Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen nekas ansvarsfrihet för 2018.

Vidare beslutade årsstämman att genomföra den av styrelsen föreslagna utdelningen för helåret 2018, trots att vissa mindre ägare vid stämman förespråkade att Swedbank skulle behålla pengarna ifall de skulle behövas med anledning av de granskningar som pågår kring banken.

Arvodena till styrelsen höjdes i linje med valberedningens förslag, efter viss opposition från en del mindre aktieägare som ville hålla arvodena oförändrade.

Årsstämman röstade nej till organisationen Aktiespararnas förslag om att genomföra en särskild granskning kopplat till penningtvättsfrågorna.

Efter de individuella omröstningarna om ansvarsfrihet lämnade ganska stora delar av stämmodeltagarna stämman som då hade pågått i cirka två och en halv timme efter en något försenad start. Stämman fortsatte därefter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom