Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bonusfest för miljarder på SEB

Hård kritik fick SEB att göra en pudel kring vd Annika Falkengrens löneökning på ett par miljoner. Samtidigt betalade banken ut 2,2 miljarder i bonus i fjol, 15 procent av nyemissionsbeloppet. Och pensionsystemet är ett av Sveriges mest generösa.

Här är läsarnas tolv favoritstorys på affärsvärlden.se:
Plats 4: Superspelarens uppgång och fall

”Skandal”, tyckte Måns. ”Sandaler är just vad det är”, instämde Bill och Bull.

Lika förvirrade som katten Måns hangarounds Bill och Bull har debatterna om SEB:s bonusar blivit. SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg har inte lyckats förklara hur styrelsen tänkte när den tidigare försökte höja vd Annika Falkengrens lön med 2 miljoner kronor efter att ha tagit bort hennes bonus.

Jacob Wallenberg, styrelseledamot i SEB, försökte i SVT:s Agenda i söndags kväll hävda att löneökningen egentligen var en lönesänkning. Men många tittare torde ha varit oförstående, hur kan plus 2 miljoner kronor bli minus?

Vad Marcus och Jacob Wallenberg inte rakt ut vill säga är att bankens ”kortsiktiga rörliga ersättningar”, i klarspråk bonus, inte alls är särskilt rörliga. De anställda kan kallt räkna med att få minst halva bonusen, ofta betydligt mer, enligt två av Affärsvärldens källor. Därmed är en stor del av bonusen egentligen fast lön och hela SEB:s rörliga lönesystem är en chimär.

Det visar även det faktum att hälften av Annika Falkengrens, och den övriga bankledningens, bonus är pensionsgrundande – något som i sig är häpnadsväckande.

SEB:s ledning har även i övrigt fantastiska pensionsvillkor.

- SEB:s ledning har de absolut bästa pensionsvillkoren av alla svenska banker, säger en person med inblick i banken. SEB bestrider dock att den skulle ha generösare villkor än andra banker.

Dels är det så att ledningen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder, dels är ledningspensionerna i de flesta fall förmånsbaserade, inte premiebaserade.

Förmånsbaserade pensioner innebär att pensionären får en pension baserad på sin lön ända till sin död, oavsett vad som händer med finansmarknaden under tiden. Det är oerhört dyrt för en arbetsgivare att ha förmånsbaserade pensioner.

Premiebaserade pensioner innebär i stället att en summa varje år investeras åt den anställde. När sedan den anställde blir pensionär får personen leva på de pengarna.

Pensionsmässigt skulle Annika Falkengrens planerade löneökning på 2 miljoner kronor ha inneburit att hon skulle ha fått 65 procent av de 2 extra miljonerna varje år i resten av sitt liv efter 60. Om hon skulle leva till hon är 90 skulle det bli 30 år gånger 1,3 miljoner, det vill säga 39 miljoner. Och det ovanpå 65 procent av den fasta lönen på 7 miljoner, det vill säga totalt drygt 175 miljoner över 30 år.

Ändå skulle 2 miljoner i löneökning för Annika Falkengren knappast betyda något för SEB. SEB har nämligen ett enormt generöst vinstandelssystem som omfattar i princip alla anställda.

För 2008 betalade SEB ut 2,2 miljarder kronor i bonus och det i en bank som begär 15 miljarder kronor av aktieägarna i nyemission. Det är nämligen endast Annika Falkengren som inte får bonus för 2008.

- Ledningens bonus är en mikroskopisk andel av det totala vinstandelssystemet, säger Affärsvärldens källa.

- Att Carnegie har ett vinstandelssystem är välkänt i marknaden, men SEB:s vinstandelssystem, i Enskilda och i Capital Markets, är inte lika transparenta på marknaden. Man skulle önska att alla banker var transparenta på den punkten och stå för att de betalar ut så här mycket pengar, säger Affärsvärldens källa.

Att Annika Falkengrens så kallade ”kortsiktiga rörliga ersättning” nu rykt, liksom hennes tilltänkta löneökning som styrelsen backat ur efter ett mediedrev, betyder ingenting för de ”långsiktiga rörliga ersättningarna”.

- Förra året var första året för de nuvarande tre långsiktiga incitamentsprogrammen och bolagsstämman har fattat beslut om att fortsätta med dem i år, säger SEB:s chef för extern information Katja Margell.

Kontentan av alla dessa ersättningar och löner är ändå att Jacob Wallenberg har rätt i att Annika Falkengrens uteblivna bonus de facto skulle ha inneburit en lönesänkning, och även en pensionssänkning. Men Annika Falkengren är trots det en av Sveriges allra bäst betalda människor.

Johan Högberg

Birgitta Forsberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom