Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Boozt visar stigande vinst

2019-08-15 08:07
Foto: Boozt

Vinsten och omsättningen steg för e-handelsbolaget för det andra kvartalet.

Boozt redovisar ett rörelseresultat på 48,9 miljoner kronor (34,1) för det andra kvartalet 2019. Rörelsemarginalen var 5,4 procent (4,8).

Nettoomsättningen uppgick till 899 miljoner kronor (715). Den organiska tillväxten uppgick till 25,7 procent. Motsvarande siffra föregående kvartal var 44,0 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 40,7 procent (42,0).

"Vi behåller vår prognos om en nettoomsättningstillväxt på över 27 procent för helåret och en förbättrad justerad rörelsemarginal jämfört med 2018. Vi är i bra form och ser fram emot att leverera ett starkt utfall för det kommande halvåret", skriver vd Hermann Haraldsson i delårsrapporten.

Boozts nettoomsättning steg med 25,7 procent det andra kvartalet där Boozt.com växte 20,8 procent och Booztlet.com med 156 procent.

De två största marknaderna Danmark och Sverige, som var för sig representerar 35 procent av nettoomsättningen, växte med 22,1 respektive 23,3 procent. Finland hade en tillväxt på 26,9 procent medan Norge ökade med 18,2 procent., påverkat av att Booztlet.com inte har någon försäljning i Norge.

Ökningen på 92,3 procent i Övriga Europa drevs av ett ökat kundintresse för nordiska modevarumärken samt en ökad marknadsföring online jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet (ebit) steg till 48,9 miljoner kronor (34,1). De fysiska butikernas förlust uppgick till 8,6 miljoner (-4,9) och förlusten drevs av Beauty by Booztbutiken i Köpenhamn samt av engångskostnader, inklusive nedskrivningar på 4,9 miljoner kronor, hänförliga till stängningen av Beauty by Boozt-butiken i Roskilde.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom