Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Borg: Måste fortsätta förstärka arbetslinjen

2013-05-23 13:38

Vi är bara i början av globaliseringen, som i grunden är positiv men som innebär stora utmaningar. Regeringen vill därför tillföra mer energi i höstbudgeten, sade finansminister Anders Borg.

Detta vid Svenskt Näringslivs framtidsmöte på torsdagen.

Han konstaterade att många länder, inte minst i Afrika, har en stor tillväxtpotential, samtidigt som Europa har en potentiell tillväxt på cirka 0,5 procent och en arbetslöshet på över 12 procent. Europa har många strukturella problem som vi måste få ordning på, till exempel ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och stärkt konkurrenskraft. Många länder måste också få ordning på sina offentliga finanser.

"Allt detta är möjligt, men det är en stor utmaning att möta", sade Anders Borg.

Han sade att Sverige har ett bättre utgångsläge, men även här finns utmaningar. Vi måste fortsätta att förstärka arbetslinjen och göra det lönsamt att arbeta, och regeringens skattesänkningar har bidragit till det.

Vi måste även förstärka vår företagsamhet och konkurrenskraft. I de flesta index klarar sig Sverige bättre än många andra länder, men i ett index, kostnaderna för att bedriva företagsamhet, ligger vi lägre, och därför har regeringen tagit ett initiativ att utreda detta tillsammans med Världsbanken, och konkret komma med förslag om hur vi ska kunna bli bättre.

Anders Borg sade att vi ska fortsätta att ta ansvar för de offentliga finanserna, som vi ska kunna utnyttja till att "tillföra energi till svensk ekonomi i höstbudgeten".

Han tillade att höjda bidrag inte är en realistisk väg att gå för en åldrande befolkning, utan det är i stället att skapa fler arbetstillfällen och öka konkurrenskraften.

"Det är vi det vi ska göra, vi ska inte backa in i framtiden", sade han.

Han välkomnade samtidigt Jens Spendrup som ny ordförande för Svenskt Näringsliv och sade att det är av avgörande betydelse att vi har ett bra samarbetsklimat med näringslivet. Vi måste tillsammans se till att förbättra förutsättningarna för företagande och utbildning. Det kan gälla frågor som att yrkesintroduktionsavtalen behöver spridas mer, en ökad integration och minskade kostnader för inträde på arbetsmarknaden, sade Anders Borg.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom