Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Borg spelar ner bristtal

2011-04-13 11:15
Finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen under onsdagen. Foto: Scanpix

De stigande bristtalen på utgör inget problem utan ska snarare ses ett tecken på en stark arbetsmarknad. Enhetsarbetskraftskostnaderna är låga och regeringen tror att det blir måttliga löneökningar kommande år och ett fortsatt lågt kostnadstryck.

Det sade finansminister Anders Borg till journalister efter att han presenterat vårbudgeten på onsdagen.

"Vi har upplevt den här typen av bristtal under 1990-talet och 2000-talet och landat i löneavtal som har varit väl i linje med både prisstabilitet och samhällsekonomisk balans. De bristtal vi nu ser har historiskt sett varit väl i linje med en stigande sysselsättning inom ramen för balanserade löneökningar", sade han.

Han tycker snarare att bristtalen ska ses som en indikator på en mycket stark svensk arbetsmarknad.

"Just nu ser vi en stark sysselsättningstillväxt med mycket måttliga löneökningar. När lönerna ökar runt 3 procent och produktiviteten med 2 procent är det klart att vi har ett lågt kostnadstryck. Det är en bild vi inte bara har i år utan även nästa år", sade han.

Nu ökar enhetsarbetskraftskostnaderna med runt 1 procent och för att tala om en överhettning på arbetsmarknaden ska kostnadstrycket vara betydligt högre.

"Ska vi tala om kostnadstryck ska vi väl upp mot en 3,5 procent, Nu ligger vi med en enhetsarbetskraftskostnad som tyder på att vi har rätt stora lediga resurser i svensk ekonomi", sade Anders Borg.

Han känner ingen oro inför höstens avtalsrörelse, utan regeringen spår löner som ökar i "relativt måttlig takt" de kommande åren, enligt vårbudgeten. Konjunkturlönerna i näringslivet väntas öka med 2,6 procent i år, 3,4 procent 2012 och 3,5 procent 2013 för att därefter öka med 3,6 procent 2014 och 2015.

"Jag tror att vi kan lita på parterna", sade Anders Borg.

Regeringen skriver i budgeten att ett fortsatt lågt resursutnyttjande väntas hålla nere lönekraven och dessutom kommer löneökningstakten att dämpas av att fler med relativt låga löner kommer in på arbetsmarknaden, till följd av regeringens politik.

Anders Borg sade också att för att arbetslöshet ska fortsätta att sjunka så lågt som regeringen vill krävs det att arbetsgivarna "anstränger sig lite mer" i sin rekrytering och lär sig att rekrytera utan att driva upp lönerna.

"Man måste bli bättre på att behålla äldre arbetskraft, man måste bli skickligare på att snabbt få in ungdomar, man kan inte ställa krav på att alla ska ha högskoleutbildning och lång erfarenhet och man kan inte rensa bort människor med utländsk bakgrund", sade Anders Borg.

Han sade att detta delvis handlar om "kulturfrågor" på arbetsplatsen, men att också regeringen kan bidra med exempelvis satsningar på yrkesutbildning.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom