Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Borg: Vi måste dämpa hushållens skuldsättning

2012-02-14 15:37
Anders Borg. Foto: Scanpix

EU-kommissionen varnade i en rapport på tisdagen för den höga skuldsättningen bland de svenska hushållen.

Regeringen delar bedömningen att det finns risker och Sverige har därför redan genomfört eller ska genomföra åtgärder för att dämpa skuldsättningen

Det sade finansminister Anders Borg till journalister på tisdagen.

"Det är därför vi har vidtagit en lång rad åtgärder för att stärka robustheten i banksektorn och hushållssektorn. Vi är till exempel bland de första länderna som stärker kapitaltäckningskraven för bankerna, det finns lånetak och riktlinjer kring amortering. Detta är bra åtgärder för att dämpa en hög skuldsättning", sade han.

Han tillade dock att det är viktigt att i ett läge med avmattning inte bidra till ett kraftigt husprisfall utan att det är bättre att det ebbar ut under ett antal år.

Han sade vidare att regeringen inte delar EU-kommissionens bedömning att Sverige har för stora överskott i bytesbalansen.

"Det är länder med underskott i bytesbalansen som orsakar problemen. Länder med överskott är de som har sysselsättningstillväxt och stark ekonomisk utveckling. Det måste ligga på länderna som har underskott att vidta åtgärder för att de ska få en starkare konkurrenskraft", sade Anders Borg.

I den aktuella debatten om den svenska långtidsarbetslösheten sade finansministern att Sverige hör till de länder som har allra lägst långtidsarbetslöshet i EU och att regeringen har genomfört åtgärder för att få ned långtidsarbetslösheten. Den stora faran vore om man genomförde åtgärder som oppositionen vill se, som högre a-kassa och höjda inkomstskatter.

Centerpartiledaren och näringsministern Annie Lööf sade i Ekot på tisdagen att hon vill se åtgärder mot långtidsarbetslösheten i höstbudgeten. Anders Borg kommenterade detta genom att säga att regeringen redan aviserat att den ska se över arbetsmarknadspolitiken i höstens budget, men att det ännu är långt dit. Regeringen återkommer senare i frågan.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom