Bornold: Aktier utan omsättning måste styras upp

2016-11-29 10:31 Direkt Affärsvärlden
Joakim Bornold. Foto: Nordnet

Skillnader mellan köp- och säljkurs som inte rimmar med de egna kraven visar att Nasdaq behöver ta itu med bolag där småsparare riskerar att fastna och förlora pengar på First North. Nätbankerna kräver hårdare tag, men Nasdaq värnar om entreprenörerna.

En vanlig dag handlas flera bolag med en skillnad mellan köp- och säljkurs som är större än 4 procent. Det visar en genomgång som Nyhetsbyrån Direkt gjort. Med slagig aktiekurs och låg handel varierar värderingen av de här bolagen våldsamt och den som är vinnare ena dagen blir förlorare nästa dag.

Ett exempel är nynoterade auktionsfirman Lauritz.com som rapporterade på måndagen. I förra veckan drog en eller flera investerare upp kursen med mer än 10 procent. Efter 10 avslut för sammanlagt 15.000 kronor var börsvärdet plötsligt 31 miljoner kronor högre. Orimligt, enligt Nordnets sparekonom Joakim Bornold.

"Handeln i de här bolagen utan omsättning måste styras upp", säger han.

Nasdaq uppmanar bolag som behöver komma tillrätta med det här att anlita en likviditetsgarant. Det är en långtgående och tillräcklig åtgärd, enligt övervakningschefen Joakim Strid. Tanken är att det för en småsparare borde vara viktigast att det alltid går att omsätta en mindre post även när intresset är svalt på marknaden.

En småbolagslista utan likviditetsgaranter vore förödande inte minst för "skattemässigt fiffiga" upplägg som kapitalförsäkringar, investeringssparkonton och tjänstepensioner, enligt Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold som är garant åt flera bolag på First North.

Men garanten rår inte på en snäv ägarspridning eller om det finns för lite aktier på marknaden, free float. Det blir som att gå till tandläkaren när man brutit benet, konstaterar Per-Anders Tammerlöv.

För First North är kravet på ägarspridning att minst 300 personer ska äga aktier för minst 500 euro. Med likviditetsgarant räcker det med 100 ägare. Free float uttrycks som att minst 10 procent av aktierna ska vara i allmän ägo.

Nordnet och Avanza vill se väsentligt hårdare krav: Helst en skärpning varje år till dess kvaliteten är rejält mycket högre. Kräv minst 1.000 ägare och 30 procent free float. Men tuffare krav kan göra det svårt för Nasdaq att locka ett bolag att välja First North och stanna kvar. Ofta tar ju bolagen in kapital i samband med listning. In kommer då en större ägarskara.

"Det blir en intressekonflikt. Där måste man som börs ta hänsyn till hela livscykeln", säger Nordnets Joakim Bornold.

Nya småägare innebär en maktförskjutning som grundarna kanske gärna väntar lite med. Nasdaq påverkar hur lång tid maktförskjutningen får ta. Att sköta en tillväxtmarknad är en balansgång mellan flexibilitet och krav, enligt Nasdaqs Joakim Strid.

"First North är en marknadsplats som också ska kunna tjäna bolag som är små och växer. Ofta är de entreprenörsledda, och så sker det en ägarspridning successivt", säger han.

"När det gäller små, växande bolag är det vår erfarenhet att det är lämpligt att börja med en relativt liten free float. Det behöver inte heller vara avgörande för likviditeten", säger Joakim Strid.

Men det räcker inte med börskrav. Bolagen se till att det finns erbjudanden till aktiemarknaden, påpekar Mangolds Per-Anders Tammerlöv.

"Att någon ägare är villig att sälja aktier till exempel", säger han.

"Bolagen måste också jobba med ägarrelationer och bli bättre på att förklara för marknaden vad som händer. Jag tror att många små bolag känner att det är tröstlöst och att det ändå inte är någon som bryr sig. Men det tar tid att bygga förtroende", säger Per-Anders Tammerlöv.

Nasdaq kan också göra mer. Samla veckans ordrar till en auktion varje fredag klockan tre för att stärka likviditeten i trötta aktier på First North, föreslår Nordnet. Andra smålistor har sådan pooling men bolagen känner sig utpekade, enligt Nasdaq.

"Det är inte självklart vilken modell som fungerar bäst", säger Joakim Strid.

Utöver obs-listan vid oklarheter har Nasdaq uppsikt över aktier på First North som har problem med två av tre kriterier för likviditet: omsättning och avslut i aktien, antal dagar med avslut, samt genomsnittlig skillnad mellan köp- och säljkurs. Joakim Strid vill inte kalla det en lista, men försäkrar att Nasdaq fastställt gränsvärden, hemligt vilka. Vilka bolag som för närvarande inte klarar kriterierna är entydigt och inte upp till bedömningar, enligt Nasdaq. Men Nasdaq säger inte vilka det är eftersom offentlighet i sig kan ha en inverkan på bolaget.

Mycket handlar om att "föra dialog". Nasdaq har aldrig krävt att något bolag på First North ska lämna marknadsplatsen för att handeln i aktien är död.

"Ett sådant beslut vill vi bara fatta när ett bolag har misskött sig och därför inte är lämpat för First North över huvud taget", säger Joakim Strid som chefar över handelsövervakning såväl som bolagsövervakning.

Bolag kan vara listade av olika mer eller mindre formella skäl - för att förvärva andra med egna aktier, för att ta in en annan verksamhet "köksvägen" eller för att sätta ett värde på bonusprogram till chefer.

Nordnets Joakim Bornold påpekar att en avlistning ibland vore vettigt men "en katastrof för alla de småsparare som blir fast i ett aktieinnehav som är omöjligt att bli av med". En svag orderbok är då bättre än ingen.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom