Börsen fortsatt på minus

2016-03-08 15:11 Affärsvärlden SIX

Stockholmsbörsen noterade på tisdagseftermiddagen fortsatt mindre indexnedgångar. Risksentimentet har varit dämpat i väntan på torsdagens penningpolitiska besked från Eurozonens centralbank ECB, där sänkt inlåningsränta och ökade obligationsköp nu ligger i konsensusförväntningarna.

I bolagsflödet tappar SAS på sitt delår och Castellum på att man bekräftat planer på att eventuellt köpa upp onoterade fastighetskollegan Norrporten.

SIX Generalindex var klockan 15.49 0,5 procent lägre vid 465 medan OMXS30 var 0,2 procent lägre vid 1.394. Omsättningen uppgick till 8,5 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. Handel förekommer även på andra handelsplatser såsom Bats, Chi-X och Turquoise.

Flygbolaget SAS säsongsmässigt svaga första kvartal inkom resultatmässigt bättre än vad analytikerna i SIX News/Inquiry Financials enkät hade väntat sig, från ebitdar-nivån och nedåt.

"SAS håller sig i stort sett på banan under det första kvartalet. Jag väntar mig en resultatförbättring om 600-700 miljoner kronor på helårsbasis. SAS har tagit ett stort steg i den riktningen, men ändå är utvecklingen inte lika stark som jag hoppats", kommenterade Sydbank-analytikern Jacob Pedersen för Ritzau.

SAS-aktien tappade 2,5 procent.

Castellum var i fokus efter att ha handelsstoppats sent på måndagseftermiddagen i samband med medieuppgifter om att man var nära ett förvärv av AP-fondägda branschkollegan Norrporten.

Fastighetsbolaget bekräftade på tisdagsmorgonen att Norrporten-ryktet stämmer men att man ännu bara är i "utvärderingsfas" gällande en eventuell affär.

Efter lunchtid slog Castellum sedan istället till med en helt annan affär: Castellum köper loss Heimstadens hälftenandel i Norr- och Linköpingsbolaget Ståhls för 555 miljoner kronor (för aktierna). Ståhls-köpet sker i förtid i relation till de köp- och säljoptioner som bolagen hade tecknat sinsemellan när Castellum köpte in första halvan av Ståhls.

Hur det blir med Norrporten, en potentiell mångmiljardaffär, får framtiden utvisa. Castellum-aktien har handlats lägre hela dagen, även innan Ståhls-affären, och noterades vid tidpunkten för krönikan 2,9 procent lägre.

Industrivärden har ökat sitt innehav i stålbolaget SSAB med 5 miljoner A-aktier enligt Dagens Industri. Industrivärden handlades ned 1,0 procent samtidigt som SSAB sågs 2,6 procent lägre.

Sectras delår innefattar resultattapp men också en orderingång som var högre än omsättningen. Remium sänkte sin rekommendation för IT- och medicinteknikföretaget till behåll från köp efter rapporten. Aktien tappade 1,9 procent.

Hansa Medicals storägare Farstorps Gård har sålt huvuddelen av sitt innehav samtidigt som hedgefonden Gladiator därefter har flaggat upp för 7,7 procent av kapital och röster. Mäklade storposter i bolaget rapporterades in till kursen 22 kronor och Hansa-aktien har för dagen stigit med 1,2 procent till 24,60 kronor.

Senaste handelsdygnets makroflöde innefattar Kinas handelsstatistik, där handelsbalansöverskottet för februari månad var klart sämre än väntat. Landets export sjönk med 25,4 procent i årstakt mätt i dollar, vilket kan jämföras med förra månadens nedgång på 11,2 procent och en förväntad nedgång på 15,0 procent i dollar.

Många bedömare menar dock att utfallet inte var så svagt som det verkar vid första anblick, bland annat till följd av att det kinesiska nyåret inträffade under perioden samt att fjolårets jämförelsesiffra var historiskt stark.

"Man bör vara väldigt försiktig när man ser till en månads exporttillväxt mätt i årstakt. Och sett till trenden i nivåerna är bilden mycket bättre än vid första anblick", sammanfattade Danske Banks ekonomer.

Tysklands industriproduktion ökade med 3,3 procent mellan december och januari, klart bättre än förväntningarna vid +0,5 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom