Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Börsen har nått sitt tak”

2019-05-21 13:19
Nicklas Paulson, vd för Öresund. Foto: Tobias Ohls

Börsen har peakat och kommer sluta året lägre än nuvarande nivå, tror Nicklas Paulson, vd på Öresund.

Efter ett starkt första år som vd, Öresund presterade 13 procentenheter över börsens totalavkastning 2018, har Nicklas Paulson haft en tung inledning på 2019. Till och med april steg substansvärdet med endast 0,2 procent på en börs som steg drygt 21 procent (SIX Return index). En förklaring är att Öresund hade för pessimistiska konjunktur- och ränteförväntningar inför 2019 och borde haft mer av konjunkturkänsliga bolag i portföljen.

Men Nicklas Paulson tycker inte att det nu är läge att vikta om mot mer cykliska aktier. Parallellt med årets börsuppgång har vinster justerats ned och därmed har vinstmultiplarna ökat till nivåer över snittet de senaste tio åren. Konjunkturen har inte "klappat igenom" men allt fler tidiga konjunktursignaler, som inköpschefsindex, pekar nedåt.

-Jag tror att börsen har nått sitt tak och att den slutar året lägre än nu, men fortfarande på plus, en nedgång som kommer slå hårdare mot konjunkturkänsliga aktier, säger Nicklas Paulson till Affärsvärlden.

Börsen har i år stigit med 18,7 procent inklusive utdelningar och noterade som mest, i slutet av april, en uppgång på drygt 22 procent.

Detta är en kortversion av Börsen har nått taket. Prenumeranter kan logga in och läsa hela aritkeln här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom